Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

формами господарювання на 1 січня 2015 року

 

 

Субєктів ЄДРПОУ

усього

у % до загальної кількості

Усього

26181

100,00

у тому числі

 

 

фермерське господарство

703

2,69

приватне підприємство

5043

19,26

державне підприємство

69

0,26

казенне підприємство

комунальне підприємство

322

1,23

дочірнє підприємство

345

1,32

іноземне підприємство

10

0,04

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

63

0,24

підприємство споживчої кооперації

52

0,20

акціонерне товариство

256

0,98

товариство з обмеженою відповідальністю

6339

24,21

товариство з додатковою відповідальністю

38

0,15

повне товариство

38

0,15

командитне товариство

22

0,08

кооператив

633

2,42

з нього

 

 

виробничий

176

0,67

обслуговуючий

295

1,13

споживчий

3

0,01

сільськогосподарський виробничий

29

0,11

сільськогосподарський обслуговуючий

74

0,28

організація (установа, заклад)

3543

13,53

з неї

 

 

державна

332

1,27

комунальна

2176

8,31

приватна

33

0,13

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

70

0,27

асоціація

35

0,13

корпорація

6

0,02

консорціум

2

0,01

концерн

3

0,01

інші об’єднання юридичних осіб

21

0,08

філія (інший відокремлений підрозділ)

1501

5,73

представництво

24

0,09

товарна біржа

12

0,05

кредитна спілка

32

0,12

споживче товариство

173

0,66

спілка споживчих товариств

11

0,04

недержавний пенсійний фонд

2

0,01

політична партія

592

2,26

громадська організація

2193

8,38

релігійна організація

1292

4,93

профспілка, обєднання профспілок

988

3,77

творча спілка (інша професійна організація)

12

0,05

благодійна організація

512

1,96

обєднання співвласників багатоквартирного будинку

450

1,72

орган самоорганізації населення

76

0,29

 

 

Архів 2014 року:

на 1 квітня 2014р.

на 1 липня 2014р.

на 1 жовтня 2014р.

на 1 січня 2015р.

 

Архів 2013 року:

на 1 квітня 2013р.

на 1 липня 2013р.

на 1 жовтня 2013р.

на 1 січня 2014р.

 

Архів 2012 року:

на 1 квітня 2012р.

на 1 липня 2012р.

на 1 жовтня 2012р.

на 1 січня 2013р.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 20/01/2015