Кількість суб’єктів економіки1 за організаційними формами

 

                                                                                  (на 01 жовтня 2015 року)

 

Усього

 

 

Усього юридичних осіб

24130

у тому числі

 

фермерське господарство

625

приватне підприємство

4788

державне підприємство

67

казенне підприємство

комунальне підприємство

308

дочірнє підприємство

310

іноземне підприємство

8

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

підприємство споживчої кооперації

49

акціонерні товариства

239

з них

 

публічне акціонерне товариство

79

приватне акціонерне товариство

64

товариство з обмеженою відповідальністю

6591

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

37

командитне товариство

22

адвокатське обєднання

адвокатське бюро

кооперативи

575

з них

 

виробничий

168

обслуговуючий

280

споживчий

3

сільськогосподарський виробничий

25

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

74

органи влади та організації (установи, заклади)

3424

з них

 

державна

331

комунальна

2067

приватна

33

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

72

асоціація

30

корпорація

6

консорціум

2

концерн

3

спілка споживчих товариств

10

споживче товариство

155

інші об’єднання юридичних осіб

16

творча спілка

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровольні об’єднання

політична партія

581

громадська організація

2207

громадська спілка

10

релігійна організація

1213

профспілка, об’єднання профспілок

986

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

527

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

463

орган самоорганізації населення

74

товарна біржа

12

кредитна спілка

33

недержавний пенсійний фонд

2

інші організаційні форми

645

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1228

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1206

представництво

22

 ___________________

 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР). Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 15/10/2015