Кількість суб’єктів економіки1 за організаційними формами

 

                                                                        (на 01 січня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

24326

у тому числі

 

фермерське господарство

629

приватне підприємство

4761

державне підприємство

68

казенне підприємство

комунальне підприємство

305

дочірнє підприємство

305

іноземне підприємство

8

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

61

підприємство споживчої кооперації

50

акціонерні товариства

239

з них

 

публічне акціонерне товариство

80

приватне акціонерне товариство

63

товариство з обмеженою відповідальністю

6725

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

39

командитне товариство

22

адвокатське обєднання

адвокатське бюро

кооперативи

577

з них

 

виробничий

168

обслуговуючий

283

споживчий

2

сільськогосподарський виробничий

25

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

74

органи влади та організації (установи, заклади)

3424

з них

 

державна

328

комунальна

2069

приватна

33

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

72

асоціація

30

корпорація

7

консорціум

2

концерн

3

спілка споживчих товариств

8

споживче товариство

151

інші об’єднання юридичних осіб

16

творча спілка

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровольні об’єднання

політична партія

584

громадська організація

2262

громадська спілка

11

релігійна організація

1223

профспілка, об’єднання профспілок

988

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

534

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

477

орган самоорганізації населення

74

товарна біржа

12

кредитна спілка

33

недержавний пенсійний фонд

2

інші організаційні форми

645

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1237

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1215

представництво

22

 ___________________

 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР). Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/01/2016