Кількість суб’єктів економіки1 за організаційними формами

 

                                                                              (на 01 квітня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

24592

у тому числі

 

фермерське господарство

631

приватне підприємство

4749

державне підприємство

68

казенне підприємство

комунальне підприємство

309

дочірнє підприємство

303

іноземне підприємство

8

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

61

підприємство споживчої кооперації

50

акціонерні товариства

236

з них

 

публічне акціонерне товариство

80

приватне акціонерне товариство

62

товариство з обмеженою відповідальністю

6872

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

39

командитне товариство

21

адвокатське об'єднання

адвокатське бюро

кооперативи

581

з них

 

виробничий

168

обслуговуючий

288

споживчий

2

сільськогосподарський виробничий

25

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

73

органи влади, організації (установи, заклади)

3455

з них

 

державна організація (установа, заклад)

327

комунальна організація (установа, заклад)

2074

приватна організація (установа, заклад)

33

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

72

асоціація

30

корпорація

7

консорціум

2

концерн

3

спілка споживчих товариств

8

споживче товариство

151

інші об'єднання юридичних осіб

16

творча спілка

13

інші професійні організації та об'єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання

політична партія

584

громадська організація

2320

громадська спілка

12

релігійна організація

1226

профспілка, об'єднання профспілок

989

благодійна організація

545

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

499

орган самоорганізації населення

75

товарна біржа

12

кредитна спілка

33

недержавний пенсійний фонд

2

інші організаційні форми

644

 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1227

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1205

представництво

22

 ___________________

 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/04/2016