Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

                                                                              (на 01 липня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб1

24868

у тому числі

 

фермерське господарство

636

приватне підприємство

4741

державне підприємство

68

казенне підприємство

комунальне підприємство

309

дочірнє підприємство

301

іноземне підприємство

8

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

60

підприємство споживчої кооперації

52

акціонерні товариства

234

з них

 

публічне акціонерне товариство

62

приватне акціонерне товариство

80

товариство з обмеженою відповідальністю

7045

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

39

командитне товариство

21

кооперативи

580

з них

 

виробничий

167

обслуговуючий

287

споживчий

2

сільськогосподарський виробничий

26

сільськогосподарський обслуговуючий

73

органи влади, організації (установи, заклади)

3426

з них

 

державна організація (установа, заклад)

296

комунальна організація (установа, заклад)

2081

приватна організація (установа, заклад)

33

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

70

асоціація

30

корпорація

7

консорціум

2

концерн

3

спілка споживчих товариств

8

інші об'єднання юридичних осіб

16

товарна біржа

12

кредитна спілка

33

споживче товариство

149

недержавний пенсійний фонд

2

політична партія

587

громадська організація

2369

громадська спілка

14

релігійна організація

1228

профспілка, об'єднання профспілок

989

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

557

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

571

орган самоорганізації населення

76

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб

1277

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1253

представництво

24

 ___________________

 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб,  відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  20/07/2016