СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬЖОВТЕНЬ 2019 РОКУ

 

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий огляд

 

Населення

 

Станом на 1 жовтня 2019р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 262,3 тис. осіб, у тому числі в обласному центрі – 237 тис., у сільській місцевості – 25,3 тис. Упродовж січня–вересня 2019р. чисельність населення збільшилась на 1695 осіб. Такі зміни відбулись за рахунок природного (на 195 осіб) та міграційного (на 1500 осіб) приростів населення.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. збільшилась з 1801 до 1912 осіб, померлих –  з 1660 до 1717 осіб відповідно.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у ІІІ кварталі 2019р. становила 73,8 тис. осіб, що складає 40,2% загальної кількості працівників по області.

Кількість безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості, на кінець жовтня 2019р. становила 1337 осіб проти 1256 осіб на кінець вересня 2019р. Із загальної кількості безробітних 63,1% складали жінки.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у жовтні 2019р., становила 1146 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3827 грн, що складає 91,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2019р. становила 1029 одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець жовтня 2019р. становило 1 особу.

 

Доходи населення

 

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у ІІІ кварталі 2019р. склав 9279 грн, що більше на 16,5%, ніж у ІІІ кварталі 2018р., і на 1,6% від середньообласного показника. За розміром заробітної плати у ІІІ кварталі 2019р. місто посіло 6 місце серед міст обласного значення та районів області.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні  підприємства) впродовж жовтня 2019р. збільшилася на 634,8 тис.грн, або на 2,5% і на  1 листопада 2019р. склала 26,5 млн.грн, або 56,4% від загальної суми боргу по області.

На підприємства-банкрути припадає 72% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 28%.

Основна сума заборгованості утворена у промисловості (52,1% від загальної суми боргу) та у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (45,6%).

 

Соціальний захист

 

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 14,8 тис. домогосподарств, з них 13,6 тис. – домогосподарства обласного центру.

Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2019р. становила 6,9 млн.грн, з неї    6 млн.грн для домогосподарств м.Івано-Франківська. Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне домогосподарство у жовтні 2019р. становив 311,8 грн.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–вересень 2019р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 2623,8 млн.грн капітальних інвестицій, з них 99,4% склали інвестиції у матеріальні активи.

 

Промисловість

 

За січень–жовтень 2019р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції (товарів, послуг) на 9325,7 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації промислової продукції склала 16,6%.

У структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 53,7% займали споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 23,7% – товари проміжного споживання, 22,6% – інвестиційні товари.

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами обласного центру склав 1645,2 млн.грн, або 68,5% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2018р. становив 89,4%.

У січні–вересні 2019р. прийнято в експлуатацію 286,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що у 4,8 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Транспорт

 

Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців міста у січні–жовтні 2019р. замовникам доставлено 1,9 млн.т вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 450,9 млн.ткм, що відповідно на 13,3% та на 28,4% більше обсягів аналогічного періоду  2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–жовтні 2019р. надано послуг 36,8 млн. пасажирів, що на 5,2% менше обсягу пасажирських перевезень у січні–жовтні попереднього року. Пасажирооборот виконано в обсязі  277,2 млн.пас.км, що складає 58,9% обсягу пасажирообороту січня–жовтня 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів у січні–вересні 2019р. склав 196,4 млн.дол. США, імпорту – 183,7 млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяги експорту збільшилися на 14,9%, імпорту – на 0,7%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,07.

Обсяги експорту та імпорту послуг підприємствами та організаціями обласного центру у січні–вересні 2019р. порівняно з січнем–вереснем 2018р. збільшилися на 14,7% та у 2,2 раза і становили відповідно 37,7 млн.дол. США та 10,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 26,9 млн.дол. США.

Обсяг вкладених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку обласного центру на 1 жовтня 2019р. cтановив 476,6 млн.дол. США, що на 3,1% менше обсягу інвестицій на початок 2019р., у розрахунку на одну особу – 1859,9 долара США.

У січні–вересні 2019р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 223 тис.дол. США та вилучено 377,1 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

 

 

Довідки за телефоном: (0342)79-20-19

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-2008.HTM

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/12/2019