Прес-випуски у 2019 році

 

                     

Календар оприлюднення прес-випусків у 2019 році

 

   Примітка:  - верхній рядок – дата оприлюднення;

  - нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск.

Міста та райони

 

Перелік матеріалів

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 Демографічна та соціальна статистика

Населення та  міграція

Демографічна ситуація 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018

Ринок праці 

  Оплата праці та соціально-трудові відносини

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях  м.Івано-Франківська  

03 

01.12.2018

01 

05 

02 

06

 

03 

01

02 

02

 

03

01.01.2019

01.02.2019

01.03.2019

01.04. 2019

01.06.2019

 

01.07.2019

 

01.08.2019

  01.09.2019

 

  01.11.2019 

31

31

31

01.05.2019

01.10.2019

01.12.2019

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

03 

01.11.2018

01 

05 

02 

06

 

03 

 

01

 

02 

02

 

03

01.04.2019

01.09.2019 

01.11.2019

01.01.2019

01.02.2019

01.03.2019

31

01.06.2019

 

01.07.2019 

01.08.2019

  31

 

 31 

01.05.2019

01.10.2019

  01.12.2019

Освіта

Заклади дошкільної освіти

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Економічна  статистика

Економічна  діяльність

Діяльність  підприємств

Основні структурні показники діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані)

Основні стуктурні показники діяльності суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2018

Фінансові результати діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані)

Капітальні інвестиції

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Інвестиційне забезпечення економіки

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

2018

Сільське,  лісове та рибне господарство

   Сільське господарство

Посів сільськогосподарських культур  підприємствами міст та районів під  урожай  2019 року

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

на  01.06.

2019

Посів озимих  культур  підприємствами під урожай  2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30

на 01.12. 2019 

   Лісове  господарство

Лісове господарство

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Промисловість

Про промислове виробництво

в м.Івано-Франківську

25 

27

26

25 

27 

26

25

27

25

28

26

26

 01-12.2018

 01.2019

01-02.2019

 01-03.2019

  01-04.2019

 01-05.2019

01-06.2019

 01-07.2019

 01-08.2019

01-09.2019

01-10.2019

 01-11.2019

Обсяг реалізованої промислової продукції  підприємствами

10

07

07

05

10

06

10

07

06

08

07

06

 01-11.2018

01-12.2018

 01.2019

01-02.2019

 01-03.2019

  01-04.2019

 01-05.2019

01-06.2019

 01-07.2019

 01-08.2019

01-09.2019

01-10.2019

    Будівництво

Виробництво будівельної продукції

25

 

 

26

 

 

26

 

 

28 

 

 

2018

01-03.2019

01-06.2019

01-09.2019

Житлове будівництво  

 

 

05

 

 

04 

 

 

03

 

 

02

2018

01-03.2019

01-06.2019

01-09.2019

Туризм

Оздоровлення та відпочинок дітей влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

за літо

2019

Навколишнє  середовище

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

2018

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

2018

(попередні дані) 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Інвестиції зовнішньоекономічної  діяльності

 

 

07

 

 

06

 

 

05

 

 

05

2018

01-03.2019

01-06.2019

01-09.2019

Зовнішня торгівля товарами

 

26 

 

 

29

 

 

29 

 

 

27

 

2018

 01-03.2019

 01-06.2019

 01-09.2019

Наука, технології та інновації

Здійснення наукових досліджень і розробок

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 2018

Єдиний державний реєстр підприємств  та організацій України (ЄДРПОУ)

Кількість та структура   суб’єктів економіки

25 

 

 

25 

 

 

25

 

 

25

 

 

на 01.01.2019

на  01.04.2019

на 01.07.2019

на   01.10. 2019

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Соціально-економічне становище м.Івано-Франківська  

04

04 

06 

04 

06 

04 

04 

02 

04 

03 

04 

04

01-11.2018

2018

01.2019

01-02.2019

01-03.2019

01-04.2019

01-05.2019

01-06.2019

01-07.2019

01-08.2019

01-09.2019

01-10.2019

До Дня м.Івано-Франківська

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

До Дня м.Калуша

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

До Дня м.Коломиї

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

До Дня м.Яремче

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Примітка:   - верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 16/08/2019