Прес-випуски у 2018 році

 

                     

Графік оприлюднення прес-випусків у 2018 році

 

   Примітка:  - верхній рядок – дата оприлюднення;

  - нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск.

Міста та райони

 

Перелік матеріалів

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 Демографічна та соціальна статистика

Населення та  міграція

Демографічна ситуація 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017

Ринок праці 

  Оплата праці та соціально-трудові відносини

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях  м.Івано-Франківська  

 

01

05

02

04 

01 

04

01

31

 

03

01

03

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18,

01.08.18

 

01.09.18

01.10.18

01.11.18

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

 

01

05

02

04

01

04

01

31

 

03

01

03

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

 01.05.18

01.06.18

01.07.18,

01.08.18

 

01.09.18

01.10.18

01.11.18

Освіта

Дошкільні навчальні

заклади

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

2017

Економічна  статистика

Економічна  діяльність

Діяльність  підприємств

Основні структурні показники діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

Основні стуктурні показники діяльності суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

2017

Фінансові результати діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

Капітальні інвестиції

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Інвестиційне забезпечення  економіки

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12.17

Сільське,  лісове та рибне господарство

   Сільське господарство

Посів сільськогосподарських культур у сільськогоспо­дарських підприємствах

під  урожай  2018 року

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 01.06.18

Фермерські господарства

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.17

Про посів озимих  культур під урожай  2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28

01.12.18 

   Лісове  господарство та мисливство

Лісове господарство

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Промисловість

Про промислове виробництво

в м.Івано-Франківську

26

28

26

26

25

27

26

27

26

26

26

26

 01-12.17

 01.18

01-02.18

 01-03.18

  01-04.18

 01-05.18

01-06.18

 01-07.18

 01-08.18

01-09.18

01-10.18

 01-11.18

Обсяг реалізованої промислової  продукції підприємствами

05

07

07

05

08

08

06

07

06

05

06

06

 01-11.17

01-12.17

 01.18

01-02.18

 01-03.18

  01-04.18

 01-05.18

01-06.18

 01-07.18

 01-08.18

01-09.18

01-10.18

    Будівництво

Про виконання будівельних робіт

26

 

 

27

 

 

26

 

 

26

 

 

2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Прийняття в експлуатацію житла  

 

 

02

 

 

04

 

31

 

 

30

 

2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Туризм

Оздоровлення та відпочинок дітей влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

за літо 2018

Навколишнє  середовище

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення підприємств

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

2017

Утворення та поводження з відходами 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

06

 

 

05

 

 

04

 

 

04

2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Зовнішня торгівля товарами

 

26

 

 

29

 

 

29

 

 

27

 

2017

 01-03.18

 01-06.18

 01-09.18

Наука, технології та інновації

Здійснення наукових досліджень і розробок

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 2017

Інноваційна  діяльність  промислових підприємств 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Єдиний державний реєстр підприємств  та організацій України (ЄДРПОУ)

Кількість та структура   суб’єктів економіки

31

 

 

27

 

 

31

 

 

31

 

 

на 01.01.18

на 01.04.18

на 01.07.18

на 01.10.18

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

Соціально-економічне становище м. Івано-Франківська  

04

02

02

04

04

05

04

03

05

03

02

05

01-11.17

2017

01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

До Дня м.Івано-Франківська

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

До Дня м.Калуша

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

До Дня м.Коломиї

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

До Дня м.Яремче

           

26

         

Примітка:   - верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   12/11/2018