Основні показники соціально-економічного розвитку регіону за 2007 рік


 

Фактично

 за

 2007р.

Темпи зростання,  зниження %

грудень 2007р. до

2007р.

до

2006р.

довідково:

 2006р.

до

2005р.

листопа-да 2007р.

грудня

2006р.

 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

 

9722,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

101,3

80,4

95,9

91,0

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

102,7

102,4

Виробництво продукції тваринництва

  

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

99,2

80,3

106,5

107,2

105,7

молоко, тис.т

539,5

77,9

91,0

94,7

98,9

яйця, млн.шт.

617,2

97,6

150,3

122,1

145,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

894,0

121,2

102,4

102,4

106,9

Вантажооборот6, тис.ткм

526674,1

104,8

127,6

143,5

134,9

Пасажирооборот6, тис.пас.км

1181712,3

101,3

110,7

104,2

110,1

Експорт товарів, млн.дол.США

917,11

х

х

113,21

107,71

Імпорт товарів, млн.дол.США

703,41

х

х

101,61

123,31

Сальдо (+, –)

213,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7707,6

х

х

132,0

127,4

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

номінальна, грн.

11591

97,42

132,43

127,41

129,91

реальна, %

х

95,42

115,73

115,61

121,11

Заборгованість із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

5,6

94,6

51,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду4, тис. осіб

24,1

102,3

86,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,0

х

118,35

107,85

Індекс споживчих цін

х

102,9

х

114,05

106,05

 

1 Дані  за  січень–листопад.

2 Листопад  2007р. у  %  до  жовтня  2007р.

3 Листопад 2007р. у  %  до  листопада  2006р.

4 Станом  на  1 грудня 

5 Грудень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

6 Автомобільний  транспорт.