Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

 

Фактичноза січень–листопад 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

листопад 2008р. до

січень–листопад 2008р.

до січня–листопада 2007р.

довідково: січень–листопад 2007р.

до січня–листопада  2006р.

жовтня 2008р.

листопада

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

9356,71

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

116,4

92,4

78,6

97,4

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

93,0

102,5

Виробництво продукції тваринництва

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),  тис.т

86,5

142,4

92,3

98,5

107,3

молоко, тис.т

466,8

75,8

89,6

91,9

94,9

яйця, млн.шт.

579,7

99,6

80,5

103,6

119,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

1108,8

х

х

89,8

104,4

Вантажооборот, млн.ткм

1638,6

85,3

107,5

107,4

107,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1331,9

101,7

109,8

113,6

102,2

Експорт  товарів, млн.дол.США

665,11

х

х

80,01

113,31

Імпорт  товарів, млн.дол.США

719,21

х

х

115,11

101,21

Сальдо (+,–)

–54,11

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,млн.грн.

9987,0

х

х

119,0

132,9

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

 

номінальна, грн.

15241

100,62

127,63

131,91

127,41

реальна, %

х

98,72

104,33

106,11

115,61

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

6,5

118,3

109,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних4, тис.осіб

23,9

98,6

101,6

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

х

100,2

107,8

105,55

116,05

Індекс споживчих цін

х

101,1

120,7

117,25

110,75

 

1 Дані  за  січень–жовтень.

2 Жовтень  2008р. у  %  до вересня  2008р.

3 Жовтень 2008р. у  %  до жовтня  2007р.

4 Станом  на  1  листопада.

5 Листопад  у  %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

А р х і в по місяцях 2008 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів за 2007 рік