Основні показники соціально-економічного розвитку регіону 

 

Фактично

за січень

вересень

 2008р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

вересень 2008р. до

січень–вересень 2008р.

до січня–вересня

2007р.

 довідково:

 січень–вересень

2007р.

 до січня–вересня

 2006р.

серпня 2008р.

вересня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

7329,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

102,3

72,1

78,4

96,7

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

90,9

102,6

Виробництво продукції тваринництва

64,2

112,3

102,2

100,6

106,7

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

383,3

96,9

93,6

92,0

95,0

яйця, млн.шт.

484,3

93,6

110,1

110,6

113,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

793,4

х

х

86,3

105,2

Вантажооборот, млн.ткм

1297,2

112,3

104,6

107,6

109,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1073,8

100,0

110,7

115,5

99,9

Експорт  товарів, млн.дол.США

586,31

х

х

86,21

116,81

Імпорт  товарів, млн.дол.США

536,01

х

х

106,61

103,91

Сальдо (+,–)

50,31

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

7946,0

х

х

122,0

133,4

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника

14941

98,82

126,23

132,71

126,31

номінальна, грн.

реальна, %

х

99,22

101,63

106,21

115,81

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,  млн.грн.

5,3

118,0

96,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних4, тис.осіб

23,7

101,4

92,8

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

96,9

111,9

106,65

 

112,95

Індекс споживчих цін

х

100,9

121,6

113,95

106,85

 

1 Дані  за  січень–серпень.

2 Серпень  2008р. у  %  до липня  2008р.

3 Серпень 2008р. у  %  до серпня  2007р.

4 Станом  на  1  вересня.

5 Вересень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

 

А р х і в по місяцях 2008 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів за 2007 рік