Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за  січень–квітень

2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

квітень  2010р.  до

січень–квітень

2010р.

до січня–квітня

2009р.

довідково:

січень–квітень

2009р.

 до січня–квітня

 2008р.

 березня

2010р.

квітня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

2698,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

94,6

91,8

87,1

73,5

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

101,0

100,0

Виробництво продукції тваринництва

27,2

98,6

90,8

100,7

93,8

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

111,9

130,8

94,4

93,8

99,7

яйця, млн.шт.

220,3

108,3

117,6

111,8

96,9

Інвестиції  в  основний капітал, млн.грн. 7

 540,21

 х

х

 86,31

  64,11

Введення  в  експлуатацію

загальної  площі  житла, тис.м2

 

102,31

 

х

 

х

 

103,91

 

99,11

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

103,5

х

х

59,3

43,0

Вантажооборот, млн.ткм

525,1

99,4

130,7

121,0

82,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

401,0

100,5

86,4

85,1

102,1

Експорт  товарів, млн.дол.США

77,81

х

х

131,31

24,11

Імпорт  товарів, млн.дол.США

61,71

х

х

111,41

22,71

Сальдо (+,–)

16,11

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол.США

7,61

х

х

176,71

79,81

Імпорт  послуг, млн.дол.США

2,41

х

х

82,21

103,61

Сальдо (+,–)

5,21

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

3907,1

х

х

98,5

89,2

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника4

17001

105,62

116,93

116,11

110,51

номінальна, грн.

реальна, %

х

104,52

107,23

106,61

91,21

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

11,5

83,1

120,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

15,8

97,3

53,2

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

99,8

112,6

101,56

 

98,96

Індекс споживчих цін

х

99,3

108,2

103,96

105,96

 1 Дані  за  січень–березень.

2 Березень  2010р.  у  %  до  лютого  2010р.

3 Березень  2010р.  у  %  до  березня  2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у    динаміці, а  також  спосіб  розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у  2010р. вміщено  у  методологічних  поясненнях  до експрес-випусків  «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників» № 49 від 26.02.2010р. та  №72 від 26.03.2010р., які  розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  квітня.

6 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

Починаючи  зі  звіту за  І  квартал  2010р.  до  обсягів  інвестицій  в  основний  капітал  не  включається  сума  податку  на  додану  вартість,  що  враховується  в  ціні  придбання  активів