Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

 

Фактично

за 

січень–

травень 2010р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

травень 2010р.  до

січень–

травень

2010р.

до січнятравня

2009р

довідково:

січень–травень

2009р.

 до січня–травня

 2008р.

квітня

2010р.

травня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

3449,01

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

101,9

95,3

88,5

71,4

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

102,2

100,0

Виробництво продукції тваринництва

33,1

85,5

111,3

102,5

92,8

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

165,5

131,4

96,1

94,5

99,9

яйця, млн.шт.

286,9

104,1

106,7

110,6

98,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

137,5

х

х

62,5

40,5

Вантажооборот, млн.ткм

683,0

99,2

123,3

121,7

83,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

515,1

109,2

92,3

86,5

102,2

Експорт  товарів, млн.дол.США

107,81

х

х

122,51

26,71

Імпорт  товарів, млн.дол.США

92,21

х

х

124,41

22,81

Сальдо (+,–)

15,61

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

4817,9

х

х

98,8

86,7

Середньомісячна  заробітна плата  одного працівника4

17171

99,42

116,73

116,31

109,81

номінальна, грн.

реальна, %

х

100,12

108,13

107,01

91,91

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

12,2

105,8

130,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис. осіб

15,0

95,0

52,0

х

х

Індекс цін виробників промислової  продукції

 

х

99,0

112,4

100,56

98,96

Індекс споживчих цін

х

99,2

107,3

103,16

106,06

                                                                                                                                                    

1 Дані  за  січень–квітень.

2 Квітень 2010р. у  %  до березня 2010р.

3 Квітень 2010р. у  %  до  квітня 2009р.

4 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у    динаміці, а також спосіб розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у 2010р.   вміщено  у  методологічних  поясненнях  до  експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата  праці  найманих  працівників»  № 49  від 26.02.2010р.  та   №72  від  26.03.2010р., які розміщено на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

5 Станом  на  1  травня.

6 Травень  у %  до  грудня  попереднього  року.