Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

                                                                             

 

Фактично

за 

січень

2011р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

січень 2011р.  до

січень

 2011р.

до січня

2010р.

довідково:

січень

2010р.

 до січня

2009р.

грудня

2010р.

січня 2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

13137,9

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

77,7

122,2

122,2

89,4

Індекс сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

110,2

102,3

Виробництво продукції тваринництва

10,0

99,0

111,1

111,1

95,7

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

18,0

68,4

95,7

95,7

98,4

яйця, млн.шт.

74,3

108,0

153,8

153,8

100,2

Введення  в  експлуатацію  загальної  площі  житла, тис.м2

600,01

х

х

157,62

73,73

Обсяг виконаних будівельних робіт4, млн.грн.

30,9

х

х

149,7

53,6

Вантажооборот, млн.ткм

108,6

59,0

123,3

123,3

109,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

112,9

92,9

117,1

117,1

83,4

Експорт  товарів, млн.дол.США

507,61

х

х

151,12

46,63

Імпорт  товарів, млн.дол.США

652,01

х

х

254,52

32,43

Сальдо (+,–)

–144,41

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол.США

76,41

х

х

384,32

76,93

Імпорт  послуг, млн.дол.США

20,61

х

х

120,52

72,13

Сальдо (+,–)

55,81

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

1217,4

х

х

112,6

95,8

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника5

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

19271

112,16

125,87

121,82

105,53

реальна, %

х

111,16

116,37

112,62

91,23

Заборгованість  із виплати заробітної плати8,  млн.грн.

8,0

93,4

86,9

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних8, тис.осіб

16,4

113,5

96,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,5

107,9

101,59

101,99

1 Дані  за  2010р.

2 2010р. у  %  до 2009р.

3 2009р. у  %  2008р.

4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 

5 Інформацію стосовно змін в організації спостереження з праці, їх впливу на порівняння даних  у  

  динаміці, а також спосіб розрахунку  індексів  номінальної  та  реальної  заробітної плати у 2010р.

  вміщено  у  методологічних  поясненнях  до  експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата

  праці  найманих  працівників»  № 49  від 26.02.2010р.  та   №72  від  26.03.2010р., які розміщено

  на офіційному веб-сайті Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html).

6 Грудень 2010р. у %  до листопада 2010р.

7 Грудень 2010р. у %  до  грудня 2009р.

8 Станом  на  1  січня.

9 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.