Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньвересень 2018 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

51837376,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

33669263,5

65,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4432258,0

8,6

Переробна промисловість

С

29237005,5

56,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2895876,7

5,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

317558,0

0,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4714917,6

9,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

12937018,4

25,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5189472,9

10,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

355555,1

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2133171,0

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

17842188,4

34,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

325924,9

0,6

 

___________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   05/11/2018