Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньжовтень 2018 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

58548486,7 

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

38409453,2

65,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5124174,0

8,8

Переробна промисловість

С

33285279,2

56,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3276725,8

5,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

365153,6

0,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

5285733,2

9,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

14615039,2

25,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6014404,6

10,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

414632,8

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2485744,5

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

19773746,5

33,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

365287,0

0,6

 

___________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   05/12/2018