Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–листопад 2018 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

65011417,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

42427162,0

65,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6139475,1

9,5

Переробна промисловість

С

36287686,9

55,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3830671,0

5,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

416372,5

0,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

5808332,4

8,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

15341558,3

23,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6632262,7

10,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

456935,5

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2869757,8

4,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

22180909,2

34,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

403346,7

0,6

 

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  09/01/2019