Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньгрудень 2018 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

70892369,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

45568124,9

64,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6391033,8

9,0

Переробна промисловість

С

39177091,1

55,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

4441805,0

6,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

467204,1

0,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

6242619,8

8,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

16203028,3

22,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

7080506,9

10,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

505476,8

0,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3206482,4

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

24881641,3

35,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

442602,8

0,6

 

 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   06/02/2019