Основні показники ринку праці у 2000-2018рр.

 

 

Економічно активне населення

у тому числі

Середня

тривалість

пошуку

роботи

безробітними (за методоло-гією МОП), місяців  

у віці 15-70 років

працездатного

віку

зайняте населення

безробітне населення

(за методологією МОП)

в серед-ньому,  тис.осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

653,3

64,6

607,5

74,7

584,7

57,8

539,2

66,3

68,6

10,5

68,3

11,2

11

2001

606,3

60,0

581,0

71,1

528,9

52,3

503,6

61,6

77,4

12,8

77,4

13,3

10

2002

581,1

57,5

561,8

68,2

511,7

50,6

492,4

59,8

69,4

11,9

69,4

12,4

10

2003

537,8

53,1

517,0

62,2

473,2

46,7

452,4

54,4

64,6

12,0

64,4

12,5

10

2004

571,9

56,5

520,8

62,3

513,5

50,7

462,9

55,3

58,4

10,2

57,9

11,1

9

2005

572,8

56,5

529,6

63,1

522,5

51,6

479,3

57,1

50,3

8,8

50,3

9,5

9

2006

569,3

56,1

530,6

63,0

522,3

51,5

483,6

57,4

47,0

8,3

47,0

8,9

7

2007

582,5

57,4

539,0

63,7

535,7

52,8

492,2

58,2

46,8

8,0

46,8

8,7

5

2008

588,4

58,0

545,0

64,3

541,9

53,4

498,5

58,8

46,5

7,9

46,5

8,5

6

2009

578,1

57,0

535,6

63,1

526,3

51,9

483,8

57,0

51,8

9,0

51,8

9,7

5

2010

577,8

57,0

535,8

63,2

530,3

52,3

488,3

57,6

47,5

8,2

47,5

8,9

7

2011

580,2

57,2

540,4

63,8

529,7

52,2

489,9

57,9

50,5

8,7

50,5

9,3

5

2012

595,4

58,7

557,2

65,2

548,5

54,1

510,3

59,7

46,9

7,9

46,9

8,4

5

2013

606,5

59,8

564,2

65,5

562,7

55,4

520,4

60,4

43,8

7,2

43,8

7,8

5

2014

595,9

58,6

560,5

64,5

547,8

53,9

512,4

59,0

48,1

8,1

48,1

8,6

4

2015

609,5

59,8

578,1

66,1

558,3

54,8

526,9

60,3

51,2

8,4

51,2

8,9

5

2016

610,4

60,0

578,9

65,9

556,9

54,7

525,4

59,8

53,5

8,8

53,5

9,2

6

2017

610,9

60,1

578,3

66,3

559,0

55,0

526,4

60,3

51,9

8,5

51,9

9,0

7

2018

613,7

60,3

579,0

66,9

565,8

55,6

531,1

61,3

47,9

7,8

47,9

8,3

 4

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ( продовження)  

 

Середньооблікова кількість штатних працівників,

тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили

Середньомісячна заробітна плата

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна,

у % до

попереднього

року

у % до

середньооблікової кількості

штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2000

318,2

16,4

24,2

188

65,4

2001

287,8

19,7

28,6

259

78,2

2002

262,0

19,5

25,6

318

87,1

121,0

2003

243,0

20,4

25,3

402

110,1

120,7

2004

237,0

20,8

22,8

510

132,1

127,4

2005

240,5

24,6

24,5

718

158,5

126,3

2006

243,9

22,6

24,2

923

182,8

120,0

2007

243,7

23,0

22,9

1180

207,8

115,4

2008

247,3

20,9

24,4

1543

230,7

105,2

2009

232,2

16,2

22,6

1627

218,7

91,2

2010

225,1

17,4

19,7

1927

209,0

112,6

2011

220,0

21,3

22,8

2213

220,4

108,0

2012

219,0

18,2

21,2

2539

223,9

114,9

2013

213,1

17,4

19,5

2679

219,9

106,6

2014

 208,5

18,2

20,9

2875

236,0

95,2

2015

199,8

19,6

23,7

3402

246,9

77,7

2016

195,8

22,5

23,8

4202

262,6

109,7

2017

192,3

25,9

27,2

6074

344,7

126,1

2018

191,4

25,1

27,4

7551

393,1

112,5

____________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/07/2019