Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    у січні 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

6179385,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3317869,9

53,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

495665,0

8,0

Переробна промисловість

С

2822204,9

45,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

436309,2

7,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36568,6

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

461406,8

7,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1195459,4

19,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

321917,5

5,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

25104,3

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

269502,5

4,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2822771,1

45,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

38744,6

0,6

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   07/03/2019