Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–лютий 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

11788459,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6228940,6

52,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1381170,1

11,7

Переробна промисловість

С

4847770,5

41,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

670385,5

5,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62153,0

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

897980,3

7,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1710783,4

14,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

787980,6

6,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

50488,7

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

531007,4

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5483199,3

46,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

76319,3

0,7

 

_________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   04/04/2019