Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньберезень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

17942451,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10154597,8

56,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1936156,1

10,8

Переробна промисловість

С

8218441,7

45,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

925107,7

5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102634,7

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1392112,9

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3218859,7

17,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1478048,8

8,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89187,2

0,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

800561,1

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7672964,6

42,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

114888,9

0,6

 

_________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   10/05/2019