Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньквітень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

23111793,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13449232,1

58,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1985859,2

8,6

Переробна промисловість

С

11463372,9

49,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1164053,1

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

137929,8

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1850988,8

8,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4631663,8

20,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2212114,4

9,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

126905,6

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1048250,2

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9506977,3

41,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

155584,0

0,7

 

 

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/06/2019