Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньтравень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

29301276,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

17840100,4

60,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2778767,1

9,5

Переробна промисловість

С

15061333,3

51,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1396737,5

4,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

168110,4

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2334719,1

8,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

6237758,4

21,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2992898,0

10,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

169839,2

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1375949,4

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11261143,5

38,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

200032,8

0,7

 

_________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  09/07/2019