Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньчервень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

34484584,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21602322,8

62,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3331921,1

9,7

Переробна промисловість

С

18270401,7

52,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1626912,4

4,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

215501,2

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2746229,5

8,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

7625439,0

22,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3743428,1

10,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

215888,1

0,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1635291,8

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12642784,3

36,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

239477,0

0,7

 

_________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/08/2019