Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньлипень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

40617195,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

26477508,0

65,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4788219,9

11,8

Переробна промисловість

С

21689288,1

53,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1887781,1

4,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

265637,7

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3203219,9

7,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8913129,0

21,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4734023,1

11,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

274883,2

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1869263,9

4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13861615,1

34,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

278072,5

0,7

 

_________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/09/2019