Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньжовтень 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

56296438,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

37700386,1

67,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5665998,9

10,1

Переробна промисловість

С

32034387,2

56,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2702854,7

4,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

384687,7

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4488468,1

8,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

12979312,2

23,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

7485970,5

13,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

418407,6

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2789294,0

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

18196049,9

32,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

400002,4

0,7

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/12/2019