Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньлистопад 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

61408666,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

41160169,7

67,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6108343,6

9,9

Переробна промисловість

С

35051826,1

57,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2984700,7

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

419512,5

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4902180,9

8,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

14148687,4

23,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

8113235,0

13,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

466811,4

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3145504,4

5,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

19807466,3

32,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

441030,5

0,7

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  09/01/2020