Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  за 2019 рік

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

66618400,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

44500367,6

66,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6496751,9

9,7

Переробна промисловість

С

38003615,7

57,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3310504,2

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

446803,7

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

5222509,9

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

15284485,2

22,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

8678470,4

13,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

511609,1

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3579749,2

5,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

21634649,8

32,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

483382,6

0,7

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/02/2020