Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати

                             та видами економічної діяльності у червні 2019 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на червень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до

4173,00

грн

від 4173,01 до

4500,00

грн

від 4500,01 до

5000,00

грн

від 5000,01 до

6000,00

грн

від 6000,01 до

7000,00

грн

від 7000,01 до

8000,00

грн

від 8000,01  до

10000,00

грн

від 10000,01 до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

понад

20000,00

грн

Усього

177105

6,9

12,8

9,7

8,8

7,6

7,6

11,1

11,1

11,5

8,0

4,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7134

5,9

7,2

7,4

9,7

7,9

6,9

15,8

11,7

11,2

7,7

8,6

Промисловість

41122

3,6

8,5

5,5

6,1

6,2

6,5

13,4

15,8

16,4

10,6

7,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3106

0,4

1,2

2,6

2,6

3,3

6,4

13,6

16,1

18,1

17,0

18,7

Переробна промисловість

26896

4,2

11,6

6,4

5,5

5,6

5,1

13,4

16,3

15,5

9,8

6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8852

3,3

2,5

3,2

7,0

7,3

8,5

12,3

15,0

20,9

12,7

7,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2268

1,8

5,3

7,8

13,9

14,1

15,3

17,2

12,8

6,9

3,4

1,5

Будівництво

4399

4,3

27,0

20,9

12,2

8,0

7,3

5,9

4,8

4,3

3,1

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11733

7,8

21,0

19,7

11,9

5,7

5,5

8,8

7,2

6,7

3,6

2,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11098

10,0

11,5

6,0

6,7

7,0

7,9

13,2

12,4

10,9

7,4

7,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

1075

5,6

34,3

24,2

10,4

7,3

4,3

3,3

2,6

3,3

2,4

2,3

Інформація та телекомунікації

1221

3,4

12,1

9,2

20,2

13,6

9,3

8,2

6,4

6,6

6,0

5,0

Фінансова та страхова діяльність

2074

3,0

12,7

5,9

3,9

4,2

7,8

14,7

12,7

13,3

13,4

8,4

Операції з нерухомим майном

1234

5,4

32,0

7,1

10,2

7,7

8,1

8,9

8,3

5,9

4,4

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

2143

8,2

12,7

10,0

11,1

9,4

7,8

10,2

6,6

8,7

7,5

7,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3129

6,5

37,1

11,6

12,2

4,8

4,6

8,4

8,3

3,7

1,7

1,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8591

3,0

5,1

3,2

5,3

4,8

7,0

14,5

15,5

17,4

9,9

14,3

Освіта

46899

6,8

10,9

8,6

7,3

7,2

7,4

10,2

11,7

14,2

11,7

4,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

29825

9,9

16,4

15,0

13,9

11,4

10,2

8,9

6,1

4,7

2,4

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4928

17,7

14,3

9,4

10,5

11,1

9,2

10,1

7,0

6,1

3,4

1,2

Надання інших видів послуг

500

43,4

18,2

4,6

7,8

6,0

10,8

4,0

3,0

1,2

0,6

0,4

        ______________

           Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:   04/09/2019