Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

    з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього2
 

9532019,7

1745636,4

18,3

5612781,0

58,9

2173602,3

22,8

929856,7

9,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1084342,7

к

к

к

к

146989,8

13,6

64811,5

6,0

Промисловість

B+C+D+E

4670000,8

1482859,1

31,8

2654861,9

56,8

532279,8

11,4

155360

3,3

Будівництво

F

490526,5

166359,2

33,9

324167,3

66,1

146025,3

29,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

920268,6

к

к

к

к

452941,9

49,2

236955

25,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

608878,8

511903,1

84,1

96975,7

15,9

56762,9

9,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

91205,6

к

к

к

к

20207,7

22,2

Інформація та телекомунікації

J

80621,3

к

к

к

к

34829,7

43,2

Фінансова та страхова діяльність

K

49449,4

13596,2

27,5

35853,2

72,5

10724,8

21,7

Операції з нерухомим майном

L

171186,9

к

к

к

к

86060,8

50,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

145268,1

к

к

к

к

61480,7

42,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

234183,2

к

к

к

к

30727,3

13,1

Освіта

P

20797,1

20797,1

100,0

8838,7

42,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

919438,5

865777,2

94,2

53661,3

5,8

5517,9

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11229,1

11229,1

100,0

2148

19,1

Надання інших видів послуг

S

34623,1

к

к

к

к

9406,4

27,2

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

АРХІВ 2018р.

 

АРХІВ 2017р.

 

АРХІВ 2016р.

 

АРХІВ 2015р.

 

АРХІВ 2014р.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  26/06/2020