Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

5869528,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2764720,3

47,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

506135,0

8,6

Переробна промисловість

С

2258585,3

38,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

217544,5

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36254,8

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

305756,5

5,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

936380,4

16,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

372786,0

6,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

30150,3

0,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

271767,3

4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3063083,3

52,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

41724,4

0,7

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/03/2020