Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнілютому 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

12098954,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5797209,7

47,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1013217,0

8,4

Переробна промисловість

С

4783992,7

39,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

456557,1

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

68027,8

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

693931,5

5,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1787826,4

14,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

970746,2

8,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

61777,0

0,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

566551,6

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6219153,3

51,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

82591,7

0,7

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/04/2020