Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січніберезні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

12949889,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8131896,2

62,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

922117,1

7,1

Переробна промисловість

С

7209779,1

55,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

709767,6

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93214,8

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1023906,8

7,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2532071,9

19,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1686837,1

13,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93589,4

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

797063,3

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4691392,7

36,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

126600,7

1,0

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  08/05/2020