Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січніквітні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

16632650,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10450732,7

62,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

982205,7

5,9

Переробна промисловість

С

9468527,0

56,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

914982,5

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

101880,3

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1244530,4

7,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3464056,9

20,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2381801,8

14,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

122658,4

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

915981,0

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6017713,2

36,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

164204,7

1,0

 

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/06/2020