Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнітравні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

21099309,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13796672,5

65,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1526287,8

7,2

Переробна промисловість

С

12270384,7

58,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1135658,0

5,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

122500,5

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1534829,6

7,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

4374213,0

20,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3450403,9

16,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157234,6

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1117610,0

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7097741,1

33,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

204895,7

1,0

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  08/07/2020