Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнілипні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

31026902,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

21063670,3

67,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2279935,1

7,3

Переробна промисловість

С

18783735,2

60,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1625625,9

5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

184775,3

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2315973,3

7,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

6507798,7

21,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5574984,5

18,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

256597,4

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1731048,9

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9668055,2

31,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

295177,3

1,0

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  07/09/2020