Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнісерпні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

36202725,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

24778420,9

68,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2503540,5

6,9

Переробна промисловість

С

22274880,4

61,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1862112,0

5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

210460,9

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2776149,7

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

7575948,5

20,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

6779823,9

18,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

308940,8

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2072105,3

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11084674,7

30,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

339629,6

0,9

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  07/10/2020