Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнівересні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

42330688,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

29324340,9

69,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3047833,1

7,2

Переробна промисловість

С

26276507,8

62,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2119739,4

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

244009,6

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3246508,4

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8905866,3

21,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

8046110,8

19,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

379009,1

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2534811,5

6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12619803,2

29,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

386544,4

0,9

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/11/2020