Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січніжовтні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

48432561,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

33782484,6

69,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3617213,4

7,5

Переробна промисловість

С

30165271,2

62,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2405603,0

5,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

275738,6

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3732411,8

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

10230511,6

21,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

9214594,5

19,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

443008,7

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2957113,2

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14214187,5

29,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

435889,8

0,9

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  07/12/2020