Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

                            у січні–вересні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

 

3208482

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

251556

7,8

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

243721

7,6

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

7835

0,2

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

1121227

34,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

88352

2,7

Переробна промисловість

C

674620

21,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

343480

10,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

14775

0,5

Будівництво

F

648277

20,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

123620

3,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

59120

1,8

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

150284

4,7

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

8253

0,3

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

13535

0,4

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

1167

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

10696

0,3

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

1672

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

200926

6,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5628

0,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

20033

0,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

552658

17,2

Освіта

P

6917

0,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

102889

3,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1080

0,0

Надання інших видів послуг

S

к

к

 

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну статистику” щодо конфіденційності  статистичної інформації.

   Примітка. Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та  Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

 

 

 

Архів 2020 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2019 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2018 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

  

Архів 2017 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2016 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2015 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2014 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2013 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2012 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/11/2020