СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція         

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика       

    Ринок праці  04.12.2018           

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів    11.12.2018       

    Освіта   

    Діяльність підприємств    

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля       

    Доходи та умови життя   

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство         

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика        

    Культура   

     Промисловість 05.12.2018        

 

     Будівництво    11.12.2018   

 

 

     Транспорт      

 

 

     Туризм    

 

 

     Навколишнє середовище    

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність         

 

 

Ціни      

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство