СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

              Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році 

 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція     25.06.2019         

 

Національні рахунки    

 

  Комплексна статистика                 

    Ринок праці                        

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів       

    Освіта        

    Діяльність підприємств   21.06.2019  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля     24.06.2019        

    Доходи та умови життя    

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист     

    Сільське, лісове та рибне господарство  24.06.2019  

    Населені пункти та житло

    Енергетика      

    Правосуддя та злочинність  

    Промисловість                         

Культура   

    Будівництво        

 

 

    Транспорт          

 

 

    Туризм    

 

 

    Навколишнє середовище         

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність  20.06.2019               

 

 

Ціни      

 

 

Наука, технології та інновації  

 

   

Інформаційне суспільство