СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році 

 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція               

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика       

    Ринок праці  18.02.2019                       

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів   

 

    Освіта   

    Діяльність підприємств  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля 

    Доходи та умови життя   

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство        19.02.2019    

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика    

    Культура   

     Промисловість            

 

     Будівництво       

 

 

     Транспорт         

 

 

     Туризм    

 

 

     Навколишнє середовище    

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність     

 

 

Ціни    14.02.2019   

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство