СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році 

 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція          

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика           

    Ринок праці     17.04.2019                

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів   

    Освіта     23.04.2019       

    Діяльність підприємств  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля        

    Доходи та умови життя    

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне   23.04.2019       

     господарство          

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика  

    Культура   

     Промисловість             

 

     Будівництво          

 

 

     Транспорт         

 

 

     Туризм    

 

 

     Навколишнє середовище    

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність    22.04.2019   

 

 

Ціни     15.04.2019 

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство