СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція       

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика   10.08.2018 

    Ринок праці     16.08.2018 

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів  13.08.2018 

    Освіта   

    Діяльність підприємств  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля        

    Доходи та умови життя  06.08.2018

    Капітальні інвестиції 

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство 17.08.2018 

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика       

    Культура   

     Промисловість   06.08.2018  

 

     Будівництво  

 

 

     Транспорт    

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище   

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність      

 

 

Ціни  15.08.2018 

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство