СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція  

 

Національні рахунки  

 

  Комплексна статистика  

    Ринок праці  16.02.2018

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів 12.02.2018   

    Освіта

    Діяльність підприємств

    Охорона здоров'я

    Внутрішня торгівля  

    Доходи та умови життя

    Капітальні інвестиції

    Соціальний захист

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне

     господарство  14.02.2018   

    Правосуддя та злочинність

     Енергетика  

    Культура

     Промисловість  

 

     Будівництво  

 

 

     Транспорт  

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище

 

 

Зовнішньоекономічна

діяльність 20.02.2018

 

 

Ціни  15.02.2018  

 

 

Наука, технології та інновації

 

   

Інформаційне суспільство