СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Календар оприлюднення інформації на 2017 рік 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція

 

Національні рахунки

 

  Комплексна статистика

    Ринок праці

Економічна діяльність

 

    Освіта

    Діяльність підприємств

    Охорона здоров'я

    Внутрішня торгівля

    Доходи та умови життя

    Капітальні інвестиції

    Соціальний захист

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне

     господарство

    Правосуддя та злочинність

     Енергетика

    Культура

     Промисловість

 

     Будівництво

 

 

     Транспорт

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

Ціни

 

 

Наука, технології та інновації

 

   

Інформаційне суспільство