СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція        

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика       

    Ринок праці   17.10.2018      

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів        

    Освіта   

    Діяльність підприємств  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля        

    Доходи та умови життя   

    Капітальні інвестиції  

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство  18.10.2018   

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика       

    Культура   

     Промисловість           

 

     Будівництво      

 

 

     Транспорт     

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище    

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність         

 

 

Ціни    16.10.2018    

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство