СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція  24.04.2018 

 

Національні рахунки      

 

  Комплексна статистика  

    Ринок праці   

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів   

    Освіта 

    Діяльність підприємств

    Охорона здоров'я

    Внутрішня торгівля 24.04.2018      

    Доходи та умови життя

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство  24.04.2018 

    Правосуддя та злочинність

     Енергетика 

    Культура

     Промисловість  25.04.2018   

 

     Будівництво

 

 

     Транспорт  25.04.2018 

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність   20.04.2018 

 

 

Ціни   

 

 

Наука, технології та інновації

 

   

Інформаційне суспільство