СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція   

 

Національні рахунки      

 

  Комплексна статистика   

    Ринок праці    18.06.2018 

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів  

    Освіта   

    Діяльність підприємств 21.06.2018   

    Охорона здоров'я

    Внутрішня торгівля 22.06.2018      

    Доходи та умови життя

    Капітальні інвестиції 

    Соціальний захист 20.06.2018   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство   21.06.2018   

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика   22.06.2018   

    Культура   22.06.2018 

     Промисловість    

 

     Будівництво    

 

 

     Транспорт   

 

 

     Туризм

 

 

     Навколишнє середовище   

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 20.06.2018     

 

 

Ціни 14.06.2018     

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство