Графік оприлюднення статистичної інформації у 2018 році

 

 

Перелік матеріалів

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

період

дата опри-люд-нення

І. Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення

(щомісячна інформація)

01-12.17

24

01.01.18

26

01.02.18

26

01.03.18

24

01.04.18

24

01.05.18

25

01.06.18

24

01.07.18

22

01.08.18

24

01.09.18

24

01.10.18

26

01.11.18

22

Природний рух населення

(щомісячна інформація)

01-11.17

24

2017

26

01.18

26

01-02.18

24

01-03.18

24

01-04.18

25

01-05.18

24

01-06.18

22

01-07.18

24

01-08.18

24

01- 09.18

26

01-10.18

22

Міграційний рух населення

 

 

2017

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-06.18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення (1995-2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

25

2017

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

       Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці (2000–2017рр.)

 

 

 

 

2017

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

2017

30

 

 

 

 

01-03.18

27

 

 

 

 

01-06.18

28

 

 

 

 

01-

09.18

28

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстроване безробіття

та кількість вакансій

(щомісячна інформація)

12.17

16

01.18

16

02.18

16

03.18

17

04.18

16

05.18

18

06.18

17

07.18

16

08.18

18

09.18

17

10.18

16

11.18

18

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2017рр.)

 

 

 

 

01-12.17

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010–2017рр.

 

 

 

 

01-12.17

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 (2000-2017рр.) 

 

 

2017

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності

(щомісячна інформація)

 

 

12.17

02

01.18

05

02.18

03

03.18

04

04.18

04

05.18

04

06.18

02

07.18

03

08.18

04

09.18

02

10.18

03

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної  заробітної плати (щомісячна інформація)

11.17

02

12.17

02

01.18

05

02.18

03

03.18

04

04.18

04

05.18

04

06.18

02

07.18

03

08.18

04

09.18

02

10.18

03

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

11.17

02

12.17

02

01.18

05

02.18

03

03.18

04

04.18

04

05.18

04

06.18

02

07.18

03

08.18

04

09.18

02

10.18

03

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

01-11.17

02

01-12.17

02

01.18

05

01-02.18

03

01-03.18

04

01-04.18

04

01-05.18

04

01-06.18

02

01-07.18

03

01-08.18

04

01-

09.18

02

01-

10.18

03

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

10-12.17

05

 

 

 

 

01-03.18

05

 

 

 

 

01-06.18

04

 

 

 

 

01-

09.18

04

Заборгованість із виплати заробітної плати  (щомісячна інформація)

 

 

12.17

02

01.18

05

02.18

02

03.18

04

04.18

04

05.18

05

06.18

02

07.18

03

08.18

04

09.18

02

10.18

03

Освіта

Дошкільні навчальні заклади (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

2017/18 навчальний рік

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-технічні навчальні заклади

(1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

2017

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищі навчальні заклади

(1995–2017рр.)

 

 

 

 

2017/18 навчальний рік

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров’я (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медичні кадри (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захворюваність населення (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (1999–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат (1999–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів (1999–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

13

 

 

Диференціація життєвого рівня населення

(1999–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

13

 

 

Споживання продуктів харчування

в домогосподарствах (1999–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000–2016рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист

Середній розмір призначеної місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість усиновлених дітей (2000–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

Житловий фонд (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995–2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура

Заклади культури та мистецтва (1995-2017рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017

 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби масової інформації та книговидання

(1995-2017рр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на веб-сайті Держстату)

 

 

 

 

 

 

2004-2016

04

 

 

 

 

2004-2017

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на веб-сайті Держстату)

2002-2016

26

 

 

 

 

 

 

2002-2017

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

23

 

 

 

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

23

 

 

 

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

24

 

 

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

21

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

21

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

21

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (попередні дані)

21

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

23

 

 

 

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (станом на 31 грудня)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

23

 

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

23

 

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

23

 

 

 

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної  діяльності (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03.18

27

 

 

 

 

01-06.18

26

 

 

 

 

01-

09.18

27

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03.18

27

 

 

 

 

01-06.18

26

 

 

 

 

01-

09.18

27

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03.18

27

 

 

 

 

01-06.18

26

 

 

 

 

01-

09.18

27

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03.18

27

 

 

 

 

01-06.18

26

 

 

 

 

01-

09.18

27

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

01-12.17

24

01.18

22

01-02.18

22

01-03.18

24

01-04.18

23

01-05.18

22

01-06.18

24

01-07.18

22

01-08.18

24

01-09.18

24

01-

10.18

22

01-

11.18

26

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах 

 

 

 

 

 

 

2017

06

 

 

01-03.18

19

 

 

 

 

01-06.18

19

 

 

 

 

01-

09.18

19

Основні показники роздрібної торгівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-2017

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарна структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2017

15

01-03.18

18

 

 

 

 

01-06.18

18

 

 

 

 

01-

09.18

18

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

01-12.17

02

 

 

 

 

01-03.18

01

 

 

01-06.18

31

 

 

 

 

01-

09.18

30

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

01-12.17

02

 

 

 

 

01-03.18

01

 

 

01-06.18

31

 

 

 

 

01-

09.18

30

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

 

 

 

 

01-12.17

02

 

 

 

 

01-03.18

01

 

 

01-06.18

31

 

 

 

 

01-

09.18

30

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (остаточні дані)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

      Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції (1992–2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур

у звітному році (щомісячно у період збирання врожаю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.07.18

18

на 01.08.18

17

на 01.09.18

18

на 01.10.18

18

на 01.11.

18

19

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур

за категоріями господарств (щомісячно у період збирання врожаю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.07.18

18

на 01.08.18

17

на 01.09.18

18

на 01.10.18

18

на 01.11.

18

19

 

 

Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно

у період збирання врожаю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.07.18

18

на 01.08.18

17

на 01.09.18

18

на 01.10.18

18

на 01.11.

18

19

 

 

Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

(щомісячно у період збирання врожаю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.09.

18

18

на 01.10.

18

18

на 01.11.

18

19

 

 

Рослинництво (1995-2017рр.)

 

 

 

 

2017

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.

12.18

28

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.

12.18

28

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

 

 

 

 

2017

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин 

(щомісячна інформація)

на 01.01.18 (попередні дані)

16

на 01.02.18

14

на

01.03.18

15

на

01.04.18

13

на 01.05.18, на 01.01.18 (остаточні дані)

16

 

21

на 01.06.18

14

на 01.07.18

13

на 01.08.18

14

на 01.09.18

13

на 01.10.18

12

на 01.11.

18

14

на 01.

12.18

13

Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств (щомісячна інформація)

на 01.01.18 (попередні дані)

16

на 01.02.18

14

на

01.03.18

15

на

01.04.18

13

на 01.05.18, на 01.01.18 (остаточні дані)

16

 

21

на 01.06.18

14

на 01.07.18

13

на 01.08.18

14

на 01.09.18

13

на 01.10.18

12

на 01.11.

18

14

на 01.

12.18

13

Кількість сільськогосподарських тварин  у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

на 01.01.18 (попередні дані)

16

на 01.02.18

14

на

01.03.18

15

на

01.04.18

13

на 01.05.18, на 01.01.18 (остаточні дані)

16

 

21

на 01.06.18

14

на 01.07.18

13

на 01.08.18

14

на 01.09.18

13

на 01.10.18

12

на 01.11.

18

14

на 01.

12.18

13

Виробництво основних видів продукції тваринництва  (щомісячна інформація)

на 01.01.18 (попередні дані)

16

на 01.02.18

14

на

01.03.18

15

на

01.04.18

13

на 01.05.18, на 01.01.18 (остаточні дані)

16

 

21

на 01.06.18

14

на 01.07.18

13

на 01.08.18

14

на 01.09.18

13

на 01.10.18

12

на 01.11.18

14

на 01.12.18

13

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

на 01.01.18 (попередні дані)

16

на 01.02.18

14

на

01.03.18

15

на

01.04.18

13

на 01.05.18, на 01.01.18 (остаточні дані)

16

 

21

на 01.06.18

14

на 01.07.18

13

на 01.08.18

14

на 01.09.18

13

на 01.10.18

12

на 01.11.18

14

на 01.12.18

13

Тваринництво (1995-2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (щомісячна інформація)

 

 

01.18

22

2017,

01-02.18

02

22

01-03.18

24

01-04.18

23

01-05.18

21

01-06.18

23

01-07.18

21

01-08.18

21

01-09.18

24

01-

10.18

21

01-

11.18

21

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

(1996-2017)

 

 

 

 

2017

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

 

 

2017

13

 

 

01-03.18

21

 

 

 

 

01-06.18

24

 

 

 

 

01-09.18

25

 

 

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою (щомісячна інформація)

 

 

на 01.01.18,  на 01.02.18

22,

 

22

на

01.03.18

22

на

01.04.18

24

на 01.05.18

23

на 01.06.18

21

на

01.07.18

23

на

01.08.18

21

на

01.09.18

21

на 01.10.18

21

на 01.11.18

21

на 01.12.18

21

Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення мисливського господарства (1991–2017)

 

 

 

 

 

 

2017

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

 

 

 

 

 

 

2017

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування по районах 

 

 

 

 

 

 

2017

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017)

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля ліквідної деревини (2010-2017)

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів 

(2010-2017)

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами (2010-2017)   

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за системами та видами рубок

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісові пожежі по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників

і хвороб (2005–2017)

 

 

 

 

 

 

2017

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

Використання палива

12.17

26

01.18

27

02.18

27

03.18

27

04.18

29

05.18

26

06.18

26

07.18

27

08.18

26

09.18

26

10.18

27

11.18

26

Запаси палива

на 01.01.18

26

на 01.02.18

27

на

01.03.18

27

на

01.04.18

27

на 01.05.18

29

на 01.06.18

26

на

01.07.18

26

на

01.08.18

27

на 01.09.18

26

на 01.10.18

26

на 01.11.18

27

на 01.12.18

26

Використання та запаси палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачання та використання енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

(попередні дані)

26

 

 

 

 

 

 

2017

(остаточні дані)