Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2015 рік є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2015 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, грошово-кредитної та соціальної сфери, населення. 

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, значна кількість показників наведена за  містами  обласного  значення  та  районами.  В  окремий  розділ  виділена  інформація  щодо  міжрегіональних порівнянь.

 Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

  Ціна друкованого видання – 172,05 грн

   Ціна електронної версії – 146,25 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області презентує комплексне статистичне видання «Статистичний щорічник  Івано-Франківськ  2015». Видання містить широкий спектр статистичних показників, які характеризують  економічне,  соціальне, демографічне та екологічне становище міста.

В окремі розділи виділена інформація щодо  порівняння соціального та економічного розвитку потенціалу міст  обласного значення та  районів області,  обласних  центрів України.  До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення, а також визначення окремих понять.

Збірник буде цікавим і корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

 

Ціна друкованого видання – 115,54 грн

Ціна електронної версії  – 101,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Статистичний довідник «Івано-Франківщина-201 Містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2016р.  у порівнянні з попередніми роками.

Статистичні показники наведено за видами економічної  діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також  за містами  обласного  значення та районами. В  окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

Надано короткі методологічні пояснення.

 

Ціна друкованого видання – 58,51 грн

Ціна електронної версії  – 49,18 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  широкий  спектр актуальних показників,  які характеризують  економічне та соціальне становище  району (міста) у  2015 році  у порівнянні з попередніми роками. Видання підготовлене по кожному району та місту обласного значення Івано-Франківської області.

Довідники сформовано за такими розділами: геополітична та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське та лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; послуги; діяльність підприємств; сільські населені пункти. До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено основні показники соціально-економічного становища району (міста) серед міст обласного значення та районів області.

Видання буде корисним у практичній діяльності усіх, хто цікавиться та вивчає питання соціально-економічного розвитку міст та районів області.

 

Ціна друкованого видання – 98,72 грн

Ціна електронної версії  – 80,66 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить інформацію щодо щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою ресурсів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства. Наведена характеристика грошових та сукупних витрат, грошових доходів та сукупних ресурсів  домогосподарств,  результати вибіркового опитування членів домогосподарств щодо самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості та наявності товарів тривалого користування.

Основні показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, міжрегіональні порівняння – за 2015 рік. Для більшої повноти розкриття теми використано дані щодо демографічних характеристик, рівня зайнятості населення, їх доходів та витрат, індексу споживчих цін. 

Видання містить короткий статистичний огляд даних, стислі методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

Ціна друкованого видання – 153,90 грн

Ціна електронної версії –  129,45 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо суб’єктивної оцінки стану здоров’я членів домогосподарств; рівня доступності для них послуг охорони здоров’я, можливості придбання ліків та медичного приладдя; наявності хронічних захворювань; окремих питань, пов’язаних з відвідуванням лікувальних закладів, зверненням до лікарів; розповсюдженості тютюнокуріння тощо.

Показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, за регіонами України та економічними районами – за 2015 рік.

 

Ціна друкованого видання – 84,50 грн

Ціна електронної версії –  70,10 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані про кількісний і якісний склад житлового фонду в цілому по області, в розрізі міст обласного значення та районів, по міських поселеннях і сільській місцевості, про середню забезпеченість житлом одного жителя, житлові квартири та обладнання їх різними видами благоустрою, наявність гуртожитків.

Для порівняння окремі показники наведені за регіонами України та Карпатського економічного району. Дані подано за  1995, 2000, 2005, 2010, 2013–2015 роки.

 

Ціна друкованого видання –  121,68 грн

Ціна електронної версії – 104,11 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичну інформацію про чисельність, розміщення та структуру населення; формування приросту міського і сільського населення; природний та міграційний рух; захворюваність та смертність населення; міжрегіональні порівняння за 1995–2015рр. Окремі показники наведено з 1989р.

Видання ілюстроване діаграмами та графіками, містить короткий статистичний огляд, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик.

 

 

 Ціна друкованого видання – 137,95 грн

 Ціна електронної версії – 118,86 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію про чисельність та статево-віковий склад постійного населення в області, за містами обласного значення  та районами, міжрегіональні порівняння на 1 січня 2016 року та дані про демографічне навантаження на населення у віці 15–64 роки, середній і медіанний вік населення. Крім того, наведені підсумки опитування домогосподарств, які приймають участь в обстеженні умов їхнього життя у 2015р., (за програмою основного (базового) інтерв’ю) та дані про кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду.

 

 Ціна друкованого видання – 130,06 грн

 Ціна електронної версії – 109,37 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник містить інформацію щодо освітнього рівня населення області, мережі вищих навчальних закладів, кількості студентів, прийому та випуску фахівців, викладацького складу, роботи аспірантури та докторантури у 2000–2016рр.

Інформацію подано в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

       Ціна друкованого видання – 98,84 грн

       Ціна електронної версії – 83,05 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Статистичний збірник “Молодь Івано-Франківщини” пропонує Вашій увазі широкий спектр статистичних показників про становище молоді області, зокрема, інформацію демографічної статистики,  статистики охорони здоров’я, освіти, зайнятості молоді, роботу cоціальних служб з молоддю, правосуддя та злочинність.

Інформація наведена за 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, 2015 роки.

Ряд статистичних показників представлено у розрізі міст обласного значення та районів.

Окремі показники наведені за регіонами України.

 

     Ціна друкованого видання – 107,45 грн

     Ціна електронної версії – 75,73 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить інформацію, що характеризує стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) віком 15–70 років на ринку праці області у 2015 році. Зазначені показники отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Інформацію подано в динаміці з 2000 року, основні показники економічної активності населення за регіонами України  – за 2010, 2012–2015 роки. Крім того, поміщено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на адміністративних даних державної служби зайнятості, порівняння показників зайнятості та безробіття (за методологією МОП) по Україні з країнами Європейського Союзу.

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами і графіками.

 

     Ціна друкованого видання – 141,88 грн

     Ціна електронної версії – 117,30 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію за 2015 рік в порівнянні з попередніми роками щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили, її попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, умов праці, а також характеристики якісного складу окремих категорій працівників.

Інформацію подано за видами економічної та промислової діяльності, по області, в розрізі районів та міст обласного значення, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2015 роки, окремі показники з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

    Ціна друкованого видання – 203,62 грн  

    Ціна електронної версії – 175,15 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Містить систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області  та окремих його верств у 2015 році у порівнянні з попередніми роками. Наведено основні макроекономічні показники, дані демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, стан охорони здоров’я та медичне обслуговування, освіту, показники пенсійного забезпечення та соціальної напруги. Інформацію подано в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, окремі показники – за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання146,83 грн

Ціна електронної версії  – 116,92 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить структуровану систему показників-індикаторів, що характеризують соціально-демографічні особливості жінок та чоловіків області. У гендерному аспекті подано дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, захворюваність населення, кількість осіб, які навчаються у навчальних закладах, кількість кандидатів та докторів наук, розподіл населення за економічною активністю, середньомісячну заробітну плату працівників,  рівень злочинності.

Інформацію наведено за 2000, 2005, 2010, 2012–2014 роки в цілому по області та в розрізі міст обласного значення і районів. В окремий розділ виділені окремі показники гендерної статистики за регіонами України.

Подається короткий аналітичний огляд та методологічні пояснення щодо складу та порядку формування статистичних показників.

 

     Ціна друкованого видання – 199,81 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну статистичну інформацію про стан будівельної діяльності підприємств і організацій області за 2015р. в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, відображено статистичні дані про основні показники діяльності будівельних підприємств, фінансові результати, капітальні та прямі іноземні інвестиції у будівництво. Наводиться інформація про прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних споруд, інших об’єктів соціально-культурної сфери та забезпеченість населення області житлом і закладами соціально-культурного призначення.

Статистичні показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення. Наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

  

Ціна друкованого видання164,16 грн

Ціна електронної версії  – 131,76 грн

 

Презентаційна версія

 

 Замовити видання

 

Містить  дані про  обсяги  оптового товарообороту, його товарну  структуру,  продаж  товарів  вітчизняного  виробництва у  порівнянні  з  попередніми  роками, інформацію щодо обороту роздрібної торгівлі, роздрібного товарообороту підприємств, торгової мережі  підприємств роздрібної торгівлі та ринків області.

Статистичні  показники  наведено  в  цілому  по  області, районах та містах  обласного  значення,   окремі –  за  регіонами України.

Дані наведено за 1995, 2000, 2005, 2010, 2013–2015 роки.

 

Ціна друкованого видання – 131,09 грн

            Ціна електронної версії  – 112,91 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  субєктів господарювання  у  2015р.  порівняно  з  попередніми  роками.

У виданні висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці  та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена по підприємствах-суб’єктах господарської діяльності і фізичних особах-підприємцях за видами економічної діяльності  та за районами і містами обласного значення.

В окремі розділи виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням фізичних осіб-підприємців, а також діяльності підприємств із їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства.

 

Ціна друкованого видання – 207,25 грн

                Ціна електронної версії  – 178,34 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  субєктів малого підприємництва у  2015р.  порівняно  з  попередніми  роками.

Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію наведено по малих підприємствах (включаючи підприємства-суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи) за видами економічної діяльності та в розрізі районів і міст обласного значення.

В окремий розділ виділено дані щодо основних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва з урахуванням фізичних осіб-підприємців.

 

Ціна друкованого видання – 181,64 грн

                Ціна електронної версії  – 158,62 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію  про  основні  напрямки використання енергетичних  матеріалів  та  продуктів  перероблення  нафти,  їх  кінцеве  споживання;  питомі  витрати  паливно-енергетичних  ресурсів  на  виробництво  основних  видів  товарів  і  послуг  у  2015р.  у  порівнянні  з  попередніми  роками.  Показники  подаються  по  області,  в  розрізі  міст  обласного  значення  та  районів,  окремі – за  районами  України.

 

Ціна друкованого видання – 103,00 грн

Ціна електронної версії – 87,50 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну інформацію про стан залучення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області  за  країнами  світу, за видами економічної діяльності  на  початок  1996,  2001-2015рр.  та  на  кінець  2015р. Наведено дані про експорт (імпорт) товарів та послуг, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Знайшли відображення окремі показники діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Статистичні показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення,  окремі  дані  подано  в  розрізі  регіонів  України.

 

     Ціна друкованого видання 124,53 грн

     Ціна електронної версії  – 101,24 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Містить інформацію про стан навколишнього середовища області, зокрема надходження забруднюючих речовин в  атмосферу,  скидання  зворотних  вод  у  водні  об’єкти,  утворення та поводження з відходами, капітальні інвестиції та поточні витрати  на охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього фінансування, платежі за порушення природоохоронного законодавства та збори за забруднення довкілля, адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів, ведення лісового та мисливського господарства, наявність диких тварин у природі, заходи по збереженню природного різноманіття флори і фауни.

Інформація наведена за 2015р. та в динаміці з 1995р. по області, за видами економічної діяльності, в розрізі районів та міст обласного значення. Наведено окремі показники за регіонами  України.

 

   Ціна друкованого видання – 210,56 грн

   Ціна електронної версії  – 177,55 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Статистичні показники розподілені за видами промислової діяльності, видами продукції, містами обласного значення та районами.

Збірник містить статистичні дані, що характеризують промислове виробництво в області у 2015 році порівняно з попередніми роками. У ньому наведені дані про випуск найважливіших видів продукції промисловості, індекси промислової продукції, розвиток підприємництва, інвестиційну та інноваційну діяльність, чисельність та оплату праці працівників, показники фінансової діяльності. Інформацію подано в цілому по промисловості, за видами промислової діяльності, за містами обласного значення та районами, регіонами України.

 

   Ціна друкованого видання – 169,85 грн

   Ціна електронної версії  – 145,80 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Видання містить інформацію, що характеризує соціально-економічний стан сільського господарства області, зокрема місце сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, чисельність працюючих, обсяги капітальних вкладень та іноземних інвестицій, показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію, експорт та імпорт, перероблення та споживання сільськогосподарської продукції, основні сільськогосподарські характеристики  домогосподарств,  міжрегіональні  порівняння  тощо.

  Інформацію по області та в розрізі районів та міст обласного значення подано за 2005, 2010, 2013–2015рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р. Наведено окремі показники за  регіонами України.

 

   Ціна друкованого видання – 221,87 грн

   Ціна електронної версії  – 189,28 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані про кількість сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах.

Дані по області подано з 1941р., за регіонами України – станом  на  1 січня  2017р; за районами та містами обласного значення – на 1 січня 2006р., 2011р., 2015–2017рр.

                              

           Ціна друкованого видання – 96,14 грн

               Ціна електронної версії – 79,04 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані розрахунків обсягів валової  продукції  сільського  господарства  у  постійних цінах 2010р.  в цілому  по  області, в розрізі районів та міст обласного значення за категоріями господарств, по природно-сільськогосподарських територіях, а також у  розрахунку  на  100 гектарів сільськогосподарських  угідь  та  на  одну  особу  населення.

Інформацію по області подано з 1990р., в розрізі районів, міст обласного значення та за регіонами України – за   2010р., 2013–2015рр.

  

Ціна друкованого видання 139,89 грн

Ціна електронної версії – 118,55 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить широкий спектр показників, які характеризують транспортний комплекс  і  сферу  зв’язку  області  у 2015 році у порівнянні з попередніми роками.  

Статистичні показники  роботи  і  використання  залізничного,  автомобільного,  авіаційного,  тролейбусного  транспорту  та  усіх  видів зв’язку,  стан  шляхів сполучення.  висвітлено  в  цілому  по  області,  за містами  обласного  значення  та районами. Окремі  показниками подано  за регіонами  України.

Надано короткі методологічні пояснення, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик.

 

 

         Ціна друкованого видання – 121,67 грн

           Ціна електронної версії – 103,03 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить  дані  про  обсяги  зовнішньої  торгівлі  товарами  та  послугами,  а  також  інформацію  про прямі  іноземні  інвестиції  за  2005, 2010–2015 роки.  Статистичні  показники  висвітлено  за  країнами  світу, структурою, містами  обласного  значення та  районами області. Також відображено дані  про  операції  з  давальницькою  сировиною  та  продукцією,  виготовленою  з  неї. Вміщено інформацію про іноземні  інвестиції в цілому та за країнами.  Проаналізовано  стан  області  в  Україні  та  серед  сусідніх  областей.

Збірник  складається з чотирьох  розділів, до яких надано методологічні пояснення  та  проілюстровано  графіками.

   

Ціна друкованого видання –  124,79 грн

Ціна електронної версії – 105,29 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить комплексну інформацію про стан залучення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області  за  країнами  світу, за видами економічної діяльності  на  початок  1996,  2001-2015рр.  та  на  кінець  2015р. Наведено дані про експорт (імпорт) товарів та послуг, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Знайшли відображення окремі показники діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Статистичні показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення,  окремі  дані  подано  в  розрізі  регіонів  України.

  

Ціна друкованого видання –  124,53 грн

Ціна електронної версії – 101,24 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності в області. У збірнику інформація наведена в цілому по області, містах обласного значення та районах, видах промислової діяльності, галузях наук, типах організацій та секторах науки. Наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання – 169,85 грн

Ціна електронної версії – 145,80 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  про  основні  макроекономічні  показники  економічної  діяльності  області – валовий  регіональний  продукт,  валову  додану  вартість,  випуск,  проміжне  споживання,  їх  структуру  та  динаміку.  Дані  щодо  обсягів  випуску  та  валової  доданої  вартості  наведені за  видами  економічної  діяльності.  Наведено  дані щодо  обсягів  створеного  у  кожному  регіоні  України  валового  регіонального  продукту  та  валової  доданої  вартості  за  видами  економічної  діяльності.  Вміщено  інформацію  щодо  структури  та  динаміки  валової  доданої  вартості економіки  регіонів.

У  збірнику  наведено  обсяги та структура основних показників доходів та витрат населення, наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реальний наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактору, кінцеві споживчі витрати, а також валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств.

 

     Ціна  друкованого  видання – 151,55 грн

     Ціна електронної версії  – 128,34 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

Наведені  статистичні  показники,  які  характеризують  цінові  процеси  на  споживчому  ринку  області  у  2009–2016рр., вміщено  інформацію  щодо  індексів  споживчих  цін  на  товари  та  послуги.  Наведені окремі дані стосовно середніх споживчих цін на основні продукти харчування, які мають значну частку у загальних споживчих витратах домогосподарств. В окремі розділи  виділено  інформацію  про  стан  споживчого  ринку  України  та  регіонів,  сусідніх з Івано-Франківською  областей,  міжнародні  зіставлення,  подається  коротка  аналітична  довідка  щодо  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  області у 2016р.

Ціна друкованого видання – 153,79 грн

Ціна електронної версії – 131,66 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 16/05/2017