Статистичний  щорічник  Івано-Франківської  області  за  2017 рік  є найбільшим комплексним статистичним виданням, яке вміщує широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області у 2017 році  в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні  показники  регіонів України.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, а також  за містами  обласного  значення  та  районами.  Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України.

Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

  Ціна друкованого видання – 199,58 грн

   Ціна електронної версії – 169,65 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник “Статистичний щорічник Івано-Франківськ 2017 містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище міста Івано-Франківська у 2017 році в порівнянні з попередніми роками.

В окремі розділи виділена інформація щодо порівняння соціального та економічного потенціалу міст обласного значення та районів Івано-Франківської області, обласних центрів України.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

Ціна друкованого видання – 140,88 грн

Ціна електронної версії  – 119,74 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Статистичний збірник «Івано-Франківщина–2017» містить широкий спектр актуальних показників про соціально-економічне становище області  у 2017 році  в  порівнянні  з  попередніми  роками.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними  формами, а також за  містами обласного значення та районами.  В  окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

До розділів надано короткі методологічні пояснення.

 

 

Ціна друкованого видання – 67,40 грн

Ціна електронної версії  – 58,34 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник містить офіційну статистичну інформацію, сформовану за розділами: географічна та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство та лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; сільські населені пункти.  До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено інформацію щодо основні основних показників соціально-економічного становища міст обласного значення та районів області.

Представлені у таблицях статистичні дані надають можливість для здійснення аналізу соціально-економічних та демографічних процесів у районі.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, інвесторів, підприємців, фінансистів, усіх, хто цікавиться та вивчає питання соціально-економічного розвитку міст та районів області.

 

Ціна друкованого видання – 115,52 грн

Ціна електронної версії  – 99,17 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Наведено інформацію за  підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою ресурсів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства. Крім того, поміщено дані за результатами вибіркового опитування членів домогосподарств щодо самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості та наявності товарів трива­ло­го користування. Для більшої повноти розкриття теми використано дані щодо демогра­фічних характеристик, рівня зайнятості населення, їх доходів та витрат, індексу споживчих цін. 

Основні показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, міжрегіональні порівняння – за 2016 рік.

Видання містить короткий статистичний огляд даних, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

Ціна друкованого видання – 154,82 грн

Ціна електронної версії –  131,91 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність. Наведена інформація щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.

Показники по області подано в динаміці, починаючи з 2010 року, за регіонами України та економічними районами – за 2017 рік. Для можливого порівняння вміщено дані щодо демографічних характеристик населення, основні показники статистики охорони здоров’я та захворюваності населення, мережі спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі та індексу споживчих цін у сфері охорони здоров’я.

Видання містить методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

Ціна друкованого видання – 107,62 грн

Ціна електронної версії –  92,81 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Вміщено дані про кількісний і якісний склад житлового фонду як в цілому по області, так і в розрізі міст обласного значення та районів, у міських поселеннях та сільській місцевості, про забезпеченість населення житлом, обладнання його різними видами благоустрою. Видання також висвітлює дані щодо інвестицій у житлове будівництво, введення в експлуатацію житла та характеристики житла домогосподарств області.

Для порівняння окремі показники наведені за регіонами України. У розділі «Міжрегіональні порівняння» дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Вміщено короткий статистичний огляд, до кожного розділу збірника надано методологічні пояснення

 

Ціна друкованого видання –  133,53 грн

Ціна електронної версії – 115,20 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані про демографічні процеси, які відбувалися в області у 2017 році та у попередніх роках, зокрема наведено інформацію щодо народжуваності, смертності та міграції населення, шлюбів, розлучень, а також розрахунків (оцінок) чисельності наявного населення. Дані подано в цілому по області, в розрізі міст обласного значення і районів, окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

 

 Ціна друкованого видання – 160,75 грн

 Ціна електронної версії – 140,39 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наводяться дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності та статево-вікового складу постійного населення в області, містах обласного значення та районах, міжрегіональні порівняння цих показників на 1 січня 2018 року у порівнянні з попередніми роками. Видання містить дані щодо структури населення за окремими віковими групами за статтю та типом поселень, демографічного навантаження на населення у віці 16–59 років, середнього і медіанного віку населення. Розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення здійснено на основі наявних адміністративних даних державної реєстрації народження та смерті та зміни реєстрації місця проживання. В окремий розділ виділено соціально-демографічні показники домогосподарств області за результатами опитування домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя у 2017 році. У розділі «Міжрегіональні порівняння» дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Подано короткий статистичний огляд та наведено методологічні пояснення щодо формування та визначення основних демографічних показників.

 

 Ціна друкованого видання – 150,47 грн

 Ціна електронної версії – 127,35 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо мережі вищих навчальних закладів області, чисельності студентів, які навчаються та закінчили вищі навчальні заклади за галузями знань, чисельності студентів за курсами навчання та віком, а також дані щодо професорсько-викладацького складу у 2000–2017рр.

Інформацію подано в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, наведено порівняння окремих показників за регіонами України.

 

       Ціна друкованого видання – 110,89 грн

       Ціна електронної версії – 96,88 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані  щодо  становища  молоді  області, зокрема, дані демографічної статистики, статистики охорони здоров’я, освіти, зайнятості молоді,  діяльності соціальних служб, злочинних проявів серед молоді. Інформація наведена в динаміці за 1995, 2000, 2005, 2010, 2015–2017 роки.

        Ряд  статистичних  показників  наведено у розрізі  міст  обласного  значення та районів, окремі    за  регіонами  України. Подано короткий статистичний огляд за усіма розділами видання та короткі методологічні пояснення щодо складу та порядку формування окремих статистичних показників.

 

     Ціна друкованого видання – 123,39 грн

     Ціна електронної версії – 108,33 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Наведено інформацію за підсумками вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності щодо основних показників економічної активності, зайнятості та безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці) віком 15–70 років у 2017 році.

Окремі розділи  містять показники щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на адміністративних даних державної служби зайнятості. Для можливого співставлення наведено порівняння показників зайнятості та безробіття з країнами Європейського Союзу, а також основні показники економічної активності населення за регіонами України за 2010–2017 роки.

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

     Ціна друкованого видання – 171,55 грн

     Ціна електронної версії – 148,64 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили, зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, умов праці та стану укладення колективних договорів.

Інформацію подано за видами економічної та промислової діяльності, по області, в розрізі районів та міст обласного значення, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2017рр., окремі показники – з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

    Ціна друкованого видання – 224,68 грн  

    Ціна електронної версії – 204,32 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Містить систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області та окремих його верств у 2017р.  у порівнянні з попередніми роками. Подано основні макроекономічні показники, дані демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, стан здоров’я населення, освіту, показники  пенсійного забезпечення та соціальної напруги.

Інформацію наведено в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення, окремі показники – за регіонами України.

.

 

 

Ціна друкованого видання188,92 грн

Ціна електронної версії  – 170,86 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить структуровану систему показників, які є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища жінок і чоловіків в області. У ґендерному аспекті подано дані щодо чисельності населення, частки окремих вікових груп у загальній його чисельності, середньої очікуваної тривалості життя, захворюваності населення, кількості осіб, які навчаються у навчальних закладах, кількості дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень, розподілу населення за економічною активністю, середньомісячної заробітної плати працівників,  рівня злочинності. Крім того, у виданні подано дані щодо соціально-демографічних характеристик домогосподарств та кількості пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду.

Інформацію наведено в цілому по області, в розрізі міст обласного значення і районів. В окремий розділ виділені показники ґендерної статистики за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання229,57 грн

Ціна електронної версії  – 208,20 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну інформацію щодо стану будівельної діяльності підприємств і організацій області, зокрема відображено статистичні дані щодо основних показників діяльності будівельних підприємств, фінансових результатів, капітальних та прямих інвестицій у будівництво. Наводиться інформація щодо прийняття в експлуатацію житлових та  нежитлових будівель.

Статистичні показники в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення наведено за 2005, 2010, 2014–2017рр., окремі показники – за 1995, 2000рр. Подано порівняння за регіонами України.

  

Ціна друкованого видання182,37 грн

Ціна електронної версії  – 156,50 грн

 

Презентаційна версія

 

 Замовити видання

 

Містить дані про показники оптової торгівлі підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є оптова торгівля: обсяг оптового товарообороту, товарну структуру, продаж товарів вітчизняного виробництва, товарні запаси, а також інформацію щодо кількості об’єктів роздрібної торгівлі та їх торгової площі у 2017р. у порівнянні з попередніми роками. Наведено дані щодо обсягів обороту роздрібної торгівлі, роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств за 2017р.

Статистичні показники наведено в цілому по області, за містами та районами, окремі – за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 167,44 грн

            Ціна електронної версії  – 141,56 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку  субєктів господарювання  у  2017р.  порівняно  з  попередніми  роками.

У виданні висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці  та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена щодо результатів діяльності підприємств-суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД - 2010), у розрізі районів та міст обласного значення, а також з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства.

Окремі показники наведено за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання –239,87 грн

                Ціна електронної версії  – 210,74 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані, що характеризують стан і тенденції розвитку  субєктів малого підприємництва у  2016р.  порівняно  з  попередніми  роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію наведено по малих підприємствах та фізичних особах за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності та в розрізі районів і міст обласного значення.

В окремий розділ виділено дані щодо основних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва з урахуванням фізичних осіб-підприємців.

 

 

Ціна друкованого видання – 181,22 грн

                Ціна електронної версії  – 155,76 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  комплексну  інформацію  щодо інвестиційної  діяльності  підприємств  та  організацій  області  у  2017р.  порівняно  з  попередніми  роками. Зокрема, наведені дані  про  обсяги капітальних  інвестицій  за  напрямами  та  джерелами  фінансування,  за  видами  економічної  діяльності, індекси  капітальних  інвестицій,  обсяги  та  індекси  витрат  на  охорону  навколишнього  природного  середовища,    житлове  та  соціально-культурне  будівництво.

Інформацію  подано  в  цілому  по  області,  за  містами  обласного  значення  та  районами,  видами  економічної та   промислової  діяльності.

 

 

     Ціна друкованого видання 170,40 грн

     Ціна електронної версії  – 149,02 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє  природне середовище Прикарпаття, зокрема, надходження  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, використання водних,  земельних ресурсів; надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області; висвітлено інформацію щодо інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього фінансування, платежів за порушення природоохоронного законодавства та зборів за забруднення довкілля, адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів, про ведення лісового та мисливського господарства, наявність диких тварин у природі, заходи по збереженню природного різноманіття флори і фауни.

Інформація наведена за 2017р. та в динаміці з 1995р. по області, за видами економічної діяльності, в розрізі районів та міст обласного значення. Наведено окремі показники за регіонами  України.

 

   Ціна друкованого видання – 238,04 грн

   Ціна електронної версії  – 204,99 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні статистичні показники, що характеризують стан та розвиток промисловості області у 2017 році в порівнянні з попередніми роками.Наведені дані про кількість промислових підприємств, індекси промислової продукції, обсяги і структуру реалізованої промислової продукції, середньооблікову кількість штатних працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, динаміку капітальних інвестицій, інноваційну діяльність підприємств, показники діяльності підприємств промисловості, у т.ч. фінансовий стан, використання енергії, викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

 

 

   Ціна друкованого видання –186,65 грн

   Ціна електронної версії  – 162,26  грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 Містить дані розрахунків обсягів валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010р. в цілому по області та за категоріями господарств, у розрахунку на 100 гектарів сільськогосподарських угідь та на одну особу населення; в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах. Інформацію по області подано з 1990р., в розрізі районів, міст обласного значення та за регіонами України – за 2010р., 2015−2017р.р.

 

 

   Ціна друкованого видання – 133,97 грн

   Ціна електронної версії  – 115,09 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства області. Зокрема, наведено інформацію, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції, чисельність працюючих, основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств, міжрегіональні порівняння тощо. Інформацію по області та в розрізі районів та міст обласного значення подано за 2005, 2010, 2014–2017рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р., дані за регіонами України наведено за 2017р.

 

   Ціна друкованого видання – 242,81 грн

   Ціна електронної версії  – 208,55 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані щодо кількості сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у сільськогосподарських підприємствах.

Дані по області подано з 1941р., за районами та містами обласного значення – на 1 січня 2006р., 2011р., 2015–2018рр., за регіонами України – станом  на  1 січня  2018р.

 

                              

             Ціна друкованого видання – 105,05 грн

               Ціна електронної версії – 94,06 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні матеріали, що  характеризують  транспортний комплекс  і  сферу  зв’язку  області  у 2017 році у порівнянні з попередніми роками.  Наведено основні  показники  роботи  і  використання  залізничного,  автомобільного,  авіаційного,  тролейбусного  транспорту  та  всіх  видів зв’язку,  стан  шляхів сполучення.  Інформацію  подано  в  цілому  по  області,  за містами обласного значення  і  районами, окремі дані – за регіонами України.

 

         Ціна друкованого видання – 120,10 грн

           Ціна електронної версії – 100,57 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 Містить дані  про зовнішньоекономічну діяльність області у 2017 році у порівнянні з попередніми роками.

Статистичні показники висвітлено за  країнами  світу, структурою, містами обласного значення та районами області. У розділі  «Зовнішня  торгівля  товарами» виділено показники, які характеризують операції з давальницькою сировиною та продукцію, що виготовлена з давальницької сировини. Вміщено інформацію щодо прямих інвестиції в цілому та за країнами. За окремими показниками проаналізовано  стан  області  в  Україні  та  серед  сусідніх  областей.

 

   

Ціна друкованого видання –  163,08 грн

Ціна електронної версії – 139,50 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2005, 2010–2016 роках. Статистичні показники висвітлено за країнами світу, структурою, містами обласного значення та районами області. Також відображено дані про операції з давальницькою сировиною  та продукцією, виготовленою з неї. Вміщено інформацію про іноземні інвестиції в цілому та за країнами.

Подано короткий статистичний огляд, методологічні пояснення.

Збірник видано та проілюстровано графіками, для зручності в користуванні вміщено предметно-алфавітний покажчик.

   

Ціна друкованого видання –  116,92 грн

Ціна електронної версії – 99,08 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  комплексну інформацію про обсяги прямих іноземних інвестицій, які  надійшли  від  нерезидентів  в економіку області   на  1 січня  1996, 2001, 2006, 2011-2017 років та  на 31 грудня 2017 року. Інформація  наведена  за країнами  світу,  видами  економічної  діяльності  підприємств-резидентів  та  в  розрізі  районів  та  міст  обласного  значення. У збірнику  також  подано  інформацію  за  основними  країнами-інвесторами  у  розрізі  видів  економічної  діяльності. Окремі показники наведено за регіонами  України. Інформацію по державі  за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  

 

Ціна друкованого видання –  124,53 грн

Ціна електронної версії – 98,55 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій, стан інноваційної діяльності підприємств та організацій області.

У збірнику наведені статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та характеристику наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень і розробок, інноваційну активність промислових підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування.

 

 

 

 

Ціна друкованого видання – 188,18 грн

Ціна електронної версії – 166,02 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  про  основні  макроекономічні  показники  економічної  діяльності  області – валовий  регіональний  продукт,  валову  додану  вартість,  випуск,  проміжне  споживання,  їх  структуру  та  динаміку.  Дані  щодо  обсягів  випуску  та  валової  доданої  вартості  наведені за  видами  економічної  діяльності.  Наведено  дані щодо  обсягів  створеного  у  кожному  регіоні  України  валового  регіонального  продукту  та  валової  доданої  вартості  за  видами  економічної  діяльності.  Вміщено  інформацію  щодо  структури  та  динаміки  валової  доданої  вартості економіки  регіонів.

У  збірнику  наведено  дані щодо обсягів та структури доходів та витрат населення, наявного доходу, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реального наявного доходу, визначеного з урахуванням цінового фактору.

 

 

 

 

 Ціна  друкованого  видання – 173,65 грн

     Ціна електронної версії  – 148,64 грн

 

    

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

Наведені  статистичні  показники,  які  характеризують  цінові  процеси  на  споживчому  ринку  області  у  2009–2017рр., вміщено  інформацію  щодо  індексів  споживчих  цін  на  товари  та  послуги.  Наведені окремі дані стосовно середніх споживчих цін на основні продукти харчування, які мають значну частку у загальних споживчих витратах домогосподарств. В окремі розділи  виділено  інформацію  про  стан  споживчого  ринку  України  та  регіонів,  сусідніх з Івано-Франківською  областей,  міжнародні  зіставлення,  подається  коротка  аналітична  довідка  щодо  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  області у 2017 році.

 

 

Ціна друкованого видання – 170,52 грн

Ціна електронної версії – 148,39 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 03/12/2018