ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УПРАВЛІННЯ


В грудні 1939 року в зв’язку з утворенням Станіславської області, було організовано Управління статистики уповноваженого Держплану УРСР по Станіславській області з такими секторами:

  1. Сектор зведеного та поточного обліку.

  2. Сектор обліку сільського господарства та визначення урожайності.

  3. Сектор промисловості, транспорту і зв’язку.

  4. Сектор населення, охорони здоров’я, культурного будівництва.

  5. Сектор капбудівництва і міського будівництва.

  6. Сектор торгівлі.

  7. Сектор праці.

  8. Бухгалтерія.

  9. Управління справами.

В районах і містах області було створено мережу дільничих інспекторів народногосподарського обліку.

      Станом на 01.01.2018 року структура Головного управління статистики складається з обласного рівня (включає 15 структурних підрозділів та 1 підрозділ, що утримується за рахунок спеціального фонду держбюджету) та районного (міського) рівня (12 відокремлених підрозділів).

       Штатним розписом передбачено 217 одиниць, фактична чисельність становить 228 працівників (164 – в апараті, 64 – у відокремлених підрозділах).

 Керівники управління:

Гнатюк Петро Григорович з липня 1944 року по листопад 1946 року

Пастухов Іван Тимофійович з грудня 1946 року по березень 1972 року

Вівчар Дмитро Іванович з березня 1972 року по серпень 1995 року

Кривий Михайло Володимирович з вересня 1995 року по серпень 2004 року

Колімбровський Михайло Михайлович з серпня 2004 року по березень 2014 року

Бліннікова Олена Володимирівна з квітня 2014 року по теперішній час