Під час семінару слухачів  буде ознайомлено  із напрямами діяльності органів державної статистики, їх структурою, порядком формування та аналізу статистичних  даних, джерелами їх отримання та використання. Окремими питаннями будуть розглядатися тематика, періодичність підготовки та терміни оприлюднення  статистичних  публікацій, роль веб-сайту Головного управління статистики у поширенні статистичної інформації.