Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019  «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»  внесено зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», зокрема:

1) у Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) змінено назву форми №1-м, 2-м  «Фінансова звітність малого підприємства» та доповнено форму № 1-м після рядка «I. Необоротні активи» новими позиціями такого змісту:

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

(   )

(   )

 

 

2) у Додатку 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу I) змінено назву форми №1-мс, 2-мс   «Фінансова звітність мікропідприємства».