У зв’язку із закриттям із 1 січня 2020 року відділів статистики у районах (містах) усім юридичним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до п.2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів  України   від   28.02.2000  № 419  "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (далі – Порядок), необхідно подати фінансову звітність за 2019 рік до Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

         Малі та мікропідприємства подають фінансову звітність за 2019 рік на нових бланках форм №1-м, 2-м  «Фінансова звітність малого підприємства» та №1-мс, 2-мс   «Фінансова звітність мікропідприємства» (наказ Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019  «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»).

Відповідно до внесених змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» форму № 1-м доповнено  після рядка «I. Необоротні активи» новими позиціями такого змісту:

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

(   )

(   )

 

         Фінансову звітність до органів державної статистики можна подати через  електронний кабінет Державної податкової служби України.

         Звертаємо Вашу увагу, що порядок подання фінансової звітності встановлюється Господарським кодексом України, Законом України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» та вищезгаданим Порядком,  тому  в переліку форм державної статистичної звітності для подання органам державної статистики, який респонденти можуть отримати через  сервіс  «Пошук за кодом ЄДРПОУ» фінансова звітність не значиться.