13.11.2018

 

Статистична інформація

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2017рр.)

Диференціація життєвого рівня населення (1999–2017рр.)

 

 

 

Дата останньої модифікації: 30/10/2018