СТАТИСТИЧНИЙ КАЛЕНДАР РЕСПОНДЕНТА

  на січень 2019 року

 

Розпорядок роботи “Єдиного вікна” у січні 2019 року:

 

      Понеділок-четвер   -  з 8.00 до 17.15

                                           Пятниця             -      з 8.00 до 16.00

                                           Обідня перерва      -  з 12.00 до 13.00

                                       Субота, неділя        -        вихідні дні

1, 7 січня                -         вихідні дні

 

 8, 10, 21, 24 січня -  з 8.00 до 17.15 без обідньої перерви

 

 

Наведено граничні терміни подання звітності

 

Індекс форми

Назва форми державного статистичного спостереження

Періодичність подання

Хто подає

2 січня

24-сг

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

3 січня

1-ціни (житло)

Звіт про ціни на ринку житла

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи - агентства нерухомості

4 січня

1-зерно

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур

1-торг

Звіт про товарооборот торгової мережі

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

1-торг (нафтопродукти)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС

1-опт

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

юридичні особи, основним видом еконо-мічної діяльності яких є оптова торгівля

4-мтп

Звіт про використання та запаси палива

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

1-П

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

11-заг

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих

13-заг  

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого

8 січня

1-субсидії

Звіт про надання населенню субсидій

 

місячна

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, виконавчих органів міських рад, держадміністрацій

2-етр

Звіт про роботу міського електротранспорту

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

51-ца

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

1-кб

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність

1-ПВ

Звіт із праці

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

51-авто

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

1-ПВ

Звіт із праці

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

10-зез

Звіт про прямі іноземні інвестиції

квартальна

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

13-зез

Звіт про прямі інвестиції за кордон

квартальна

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон

10 січня

5-ЗЕЗ

Звіт   про   експорт   (імпорт)   товарів,  що  не   проходять

митного   декларування

місячна

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування

1-ЕІО

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) віськового призначення та подвійного використання

місячна

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоеномічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання

2К-Б

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

квартальна

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

2К-П

Обстеження ділової активності промислового підприємства

квартальна

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

2К-СП 

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

квартальна

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

2К-С

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

квартальна

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

2К-Т

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних  засобів і мотоциклів

квартальна

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

9-ЗЕЗ

Звіт про експорт (імпорт) послуг

квартальна

юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами

14 січня

1-ПЕ

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які  займаються економічними видами діяльності промисловості

15 січня

1-заборгованість (ЖКГ)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

місячна

юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багато-квартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

14-ЗЕЗ

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

квартальна

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції товарами

21 січня

1-НК

Звіт про роботу аспірантури та докторантури

річна

виші навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру та/або докторантуру

1-АП 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

річна

органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

24

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогоспо-дарських тварин і забезпеченість їх кормами

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

21-заг

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

14-зв'язок

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу

2-ТП (повітря)

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

річна

юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають стаціонарні джерела викидів

6-сільрада

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

 

річна

сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об’єднаних територіальних громад), на території яких розташовані сільські населені пункти

1-риба

Звіт про добування водних біоресурсів

річна

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність

22 січня

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

25 січня

1-послуги 

Звіт  про  обсяги  реалізованих  послуг

квартальна

юридичні особи,  відокремлені  підрозділи юридичних осіб,  для  яких  надання  послуг  є  основним видом економічної  діяльності

2-інвестиції 

Капітальні інвестиції

квартальна

юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

3-торг

Звіт  про  продаж  і  запаси  товарів  у  торговій  мережі

квартальна

юридичні особи,  відокремлені  підрозділи юридичних осіб,  основним видом економічної  діяльності яких є роздрібна торгівля

31-авто

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

квартальна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

1-опт

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

квартальна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

 

 Шановні респонденти!

  

Інформацію щодо переліку форм державних статистичних спостережень для подання в Головне управління статистики Ви можете отримати,

вказавши на офіційному веб-сайті ідентифікаційний код Вашого підприємcтва за ЄДРПОУ у рубриці «Для респондентів».

 

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді. Детальніша інформація

наведена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі «Для респондентів» / Сервіс «Електронна звітність».

 

Звіти за усіма формами у Головне управління статистики в Івано-Франківській області приймаються у залі приймання звітності «Єдине вікно»

(м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок 6, кім.711, тел. 53-34-96, 79-20-03).

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:   28/12/2018