СТАТИСТИЧНИЙ КАЛЕНДАР РЕСПОНДЕНТА

  на лютий 2017 року

 

Наведено граничні терміни подання звітності

 

Індекс форми

Назва форми державного статистичного спостереження

Періодичність подання

Хто подає

2 лютого

24-сг

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

6 лютого

51-авто

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

1-торг

Звіт про товарооборот торгової мережі

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

4-мтп

Звіт про використання та запаси палива

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які використовують та/або мають у запасах паливо

1-торг (нафтопродукти)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС

1-опт

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

1-зерно

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики

1-П

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які займаються промисловими видами діяльності

1-субсидії (ЖКГ)

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які займаються промисловими видами діяльності

1-субсидії (паливо)

Звіт про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

місячна

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

2-етр

Звіт про роботу міського електротранспорту

місячна

юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

21-заг

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють сільськогоспо-дарську діяльність

7 лютого

1-кб

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють будівельну діяльність

1-ПВ

Звіт з праці

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

9 лютого

8-нк

Звіт про діяльність музею

річна

музеї (юридичні особи)

9-нк

Звіт про діяльність театру

річна

театри (юридичні особи)

12-нк

Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

річна

концертні організації, самостійні професійні творчі колективи (юридичні особи)

1-Б

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

річна

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

13 лютого

1-ПЕ

звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

15 лютого

1-заборгованість (ЖКГ)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії"

місячна

юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

20 лютого

1-ціни (буд)

Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики

22 лютого

1-ціни (пром)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

місячна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які займаються промисловими видами діяльності, визначені

за переліком органів державної статистики

28 лютого

4-мтп

Звіт про використання та запаси палива

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

11-мтп

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію

1П-НПП 

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

1-житлофонд

Звіт про житловий фонд

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають

на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки,

що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості

2-інвестиції

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

річна

юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

50-сг

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

2-ферм

Основні показники господарської діяльності фермерского господарства, малого підприємства у сільському господарстві

річна

фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

10-мех

Наявність сільськогоподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

3-лг

Лісогосподарська діяльність

річна

юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси,

за переліком, визначеним органами державної статистики

3-торг

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

квартальна. річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,

які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

7-торг

Звіт про наявність торгової мережі

річна

юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

1-опт

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

річна

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

2-Б

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

річна

юридичні особи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

1-підприємництво

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства) за переліком, визначеним органами державної статистики

1-підприємництво (коротка)

Структурне обстеження підприємства

річна

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

ф.1,2,3,4,5,6 або ф.1м,

 2-м, 1-мс, 2-мс

Фінансова звітність

річна

усі юридичні особи, крім банків

2-тп (мисливство)

Ведення мисливського господарства

річна

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики

1-екологічні витрати

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

річна

юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природо-охоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управ-лінською діяльністю природо-охоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

1-відходи

Утворення та поводження з відходами

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики

85-к

Звіт дошкільного навчального закладу за рік

річна

юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти

1-КЗР

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування, фізичні особи-підприємці,

які надають послуги з тимчасового розміщування

1-туризм

Звіт про туристичну діяльність

річна

юридичні особи - суб'єкти туристичної діяльності, фізичні особи-підприємці - суб'єкти туристичної діяльності

11-ОЗ

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

річна

юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

7-тнв

Звіт про травматизм на виробництві

річна

юридичні особи

2-тр

Звіт про роботу автотранспорту

річна

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

3-наука

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт

річна

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

1-ІКТ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

річна

юридичні особи

 

Шановні респонденти!

 

Звертаємо Вашу увагу на зміни у поданні державних статистичних спостережень у 2017 році:

1) змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних спостережень:

  1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення"  ─ зміна періодичності

     подання з "квартальної" на "річну";

  1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства"   зміна періодичності подання з "річної"

     на "один раз на два роки";

  3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" починаючи з І кварталу 2017 року:

·              зміна періодичності подання з "квартальної, річної" на "квартальну";

·              зміна терміну подання "квартальна – 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; річна  - 28 лютого" на "25 числа місяця,

         наступного за звітним періодом";

 

2) відмінено форми державних статистичних спостережень:

 6-ТП (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції";

 1-наука (піврічна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт";

12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них";

 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

11-ер (річна) "Звіт про витрати  палива, теплоенергії та електроенергії";

11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";

3)  запроваджено форми державних статистичних спостережень:

11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії", у яку інтегровано окремі показники форм зі статистики енергетики та промисловості,

які втратили чинність.

 

Крім того, у 2017 році органами державної статистики, згідно із встановленою періодичністю:

1)   проводяться державні статистичні спостереження за такими формами:

  7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників";

  ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2014-2016 років";

2) не проводяться державні статистичні спостереження за формами:

  1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці";

  1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства".

 

 

Інформацію щодо переліку форм державних статистичних спостережень для подання в Головне управління статистики Ви можете отримати,

вказавши на офіційному веб-сайті ідентифікаційний код Вашого підприємcтва за ЄДРПОУ у рубриці «До уваги респондентів».

 

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді.

 

Звіти за усіма формами у Головне управління статистики в Івано-Франківській області приймаються у залі приймання звітності «Єдине вікно»

(м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок 6, кім.711, тел. 53-34-96, 79-20-03).

                 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 31/01/2017